Sociaal Pedagogisch Werker Kindbegeleiding voor 6 maanden, Amsterdam

Ben jij een Sociaal Pedagogisch Kinderwerker die haar bijdrage wil leveren aan een organisatie die als doel heeft het stoppen van Huiselijk geweld? Wil je werken in een leuk team met gedreven en betrokken collega’s? Lees dan snel verder!

Het doel van Blijf Groep is het stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die met dit soort geweld te maken heeft. Onze medewerkers gaan onveilige situaties niet uit de weg. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en met lef.

Voor het Oranje Huis Amsterdam zijn wij voor de duur van een half jaar per direct op zoek naar een:
Sociaal Pedagogisch Werker Kindbegeleiding
30 uur per week

Wat ga je doen?

De Sociaal Pedagogisch Werker Kindbegeleiding biedt dagelijkse en themagerichte begeleidingsactiviteiten aan kinderen van cliënten. De Sociaal Pedagogisch Werker Kindbegeleiding waarborgt rust, structuur en veiligheid in de leefsituatie.

De onderstaande werkzaamheden behoren onder meer tot je takenpakket:

  • Het stimuleren van het kind tot een gelijkwaardige participatie in de groep, stimuleert de cognitieve, sociale, emotionele, motorische, creatieve en taalontwikkeling door middel van op de leeftijd- en capaciteiten afgestemde activiteiten
  • Ondersteuning bieden bij het vertalen van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden in een hulpverleningsplan.
  • Informatie verstrekken aan kind en ouder, bijvoorbeeld over de werkwijze van de begeleidingsactiviteiten.
  • Het vormen van een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van het kind aan de hand van observaties, individueel of in een groep en bespreekt deze met de ouder (en GHV in gezinsgesprekken).
  • Helpt mee bij het opstellen van de activiteiten vorm en denkt mee over de wijze van begeleiding. Doet voorstellen ter verbetering en stelt deze bij. Ontvangt werkbegeleiding en neemt deel aan deskundigheidsbevordering.
  • Ondersteuning bieden bij het programma Tijd voor Toontje (een ondersteunend en stabiliserend programma binnen Blijf Groep), waaraan moeders en kinderen, die in de opvang verblijven aan deel kunnen nemen.
  • Er wordt gewerkt volgens een hulpverlenings- en groepsactiviteitenplan en uiteraard stem je de activiteiten hierop af.

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar een gedreven kandidaat met een relevant afgerond MBO diploma, niveau 4 met daarbij minimaal 4 jaar relevante werkervaring. Je hebt basiskennis van de maatschappelijke ontwikkelingen en je beschikt over pedagogische vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van kinderen met een specifieke problematiek, kinderen die een traumatische ervaring hebben opgedaan, een ontwikkelingsachterstand hebben en/of de Nederlandse taal niet machtig zijn. Daarnaast kun je omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van kinderen en hierbij controlerend en corrigerend optreden. De Sociaal Pedagogisch Werker Kindbegeleiding motiveert en stimuleert kinderen van verschillende achtergronden. Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het schrijven van plannen. Je vindt het leuk om je één van de teamrollen, die verdeeld zijn over alle teamleden, toe te eigenen.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een leuke, gezellige en dynamische werkomgeving met betrokken en gedreven collega’s. Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO Sociaal Werk.  Salarisschaal 6 (minimaal € 2.149,- maximaal € 3.076 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur). De cao kent een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget waarin de mogelijkheid bestaat om salaris en vrije tijd uit te ruilen. Het individueel keuzebudget is ongeveer 18% van je salaris.

Ben je enthousiast?

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen Jeanette van der Heyde Team Kinderwerk op telefoonnummer 06 55221799. Stuur je motivatiebrief met CV vóór 20 juni onder vermelding van vacaturenummer 201928  naar vacature@blijfgroep.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112