De stem van onze cliënten

Het is logisch dat Blijf Groep goed luistert naar haar cliënten. Onze hulp raakt aan heel persoonlijke dingen: hun eigen veiligheid, hun toekomst en de zorg voor hun kinderen. Als geen ander kunnen zij ons vertellen wat onze hulp waard is en waar die nog beter zou kunnen.

Cliënten van Blijf Groep kunnen hun stem laten horen

Onze cliënten kunnen op verschillende momenten hun stem laten horen:

  • Er is een cliëntenraad die invloed kan uitoefenen op de gang van zaken bij Blijf Groep.
  • Medewerkers en leiding van Blijf Groep gaan regelmatig uitgebreid met cliënten in gesprek.
  • Aan alle mensen die de hulp verlaten, wordt een individuele evaluatie gevraagd.
  • Voor advies, bijstand, belangenbehartiging en handhaving van de rechten kunnen cliënten zich wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en doet niets zonder uw toestemming.
  • Blijf Groep heeft een klachtenregeling waar cliënten gebruik van kunnen maken.

Cliëntenraad

In de cliëntenraad van Blijf Groep zitten (ex-)cliënten van de verschillende opvanglocaties van Blijf Groep. Zij praten rechtstreeks met het management en de directie over beleidszaken en over cruciale onderwerpen als veiligheid en het hulpaanbod.
De cliëntenraad komt gemiddeld één à twee keer per maand bijeen. Blijf Groep zorgt voor ondersteuning van de raad. De leden krijgen een vergoeding en kunnen zich door scholing ontwikkelen.

Participatiebijeenkomsten

In de opvanglocaties worden een aantal keer per jaar speciale ‘participatiebijeenkomsten’ gehouden. Daar gaan bewoners in gesprek met de medewerkers en leiding van Blijf Groep. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere bejegening, veiligheid, het zorgaanbod en het betrekken van (ex-)partners. Per jaar zijn er gemiddeld vijf van dit soort bijeenkomsten.

Evaluatie door cliënten

Graag horen wij wat uw mening is over het verblijf en de hulpverlening in de opvang bij Blijf Groep. Daarom vragen wij aan iedereen die klaar is met de hulpverlening een online evaluatieformulier in te vullen. Daarin staan vragen over onder andere het resultaat van de hulpverlening, het aanbod voor kinderen, de faciliteiten en de bejegening door medewerker. U kunt uw mening anoniem geven door deze vragenlijst in te vullen. U kunt zelf kiezen waar en wanneer u dat doet. Wij vragen wel om de vragenlijst binnen drie weken na ontvangst van de inlogcode in te vullen. De uitkomsten uit die evaluaties worden twee keer per jaar grondig bestudeerd en omgezet in de praktijk.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112