Sterk erkend als goed onderbouwd

Sterk, de weerbaarheidstraining voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld of grensoverschrijdend gedrag, is erkend als goed onderbouwd door de databank Effectieve sociale interventies. Een prachtige mijlpaal, waar we als Blijf Groep heel trots op zijn. 

Movisie interviewde Pyrrha Singerling, docent weerbaarheid bij Blijf Groep, die aan de wieg stond van deze training, en cliënte Marieke die de training twee keer volgde. 

De training richt zich niet alleen op lesgeven in weerbaarheid, de deelnemers gaan ook onder begeleiding van een maatschappelijk werker met elkaar in gesprek. Pyrrha: "Elke vorm van geweld of grensoverschrijdend gedrag roept dezelfde gevoelens op: gevoelens van angst, onmacht of woede. Niet de ervaringen staan centraal, maar dat wat ervaringen met de vrouwen doen.’

Terug bij jezelf

Marieke was slachtoffer van psychisch geweld en volgde de training twee keer. ‘Met de oefeningen leer je jezelf ook beter verdedigen, maar dat vond ik van tweede orde’, zegt ze. Sterk heeft haar veel gebracht. ‘Mijn dochters lachen altijd een beetje als ik weer met een ademhalingsoefening die ik tijdens de training heb geleerd de jampot open maak. Maar het gaat natuurlijk verder dan dat. Door de fysieke oefeningen kreeg ik weer contact met mijn lichaam. Daarna was ik weer in staat om echt te voelen en doordat mijn gevoel terug was, kon ik grenzen voelen en stellen.’

Wijkgericht

Sterk past goed in de algemene trend om wijkgericht te werken. Deelnemers komen bij Blijf Groep via onder andere het maatschappelijk werk, de politie, psychologen of een vrijwilligersorganisatie. ‘We hebben in diverse wijken in Amsterdam een groep, zodat mensen de training in hun eigen wijk kunnen gaan doen’, zegt Pyrrha.
 

Sterk werkt!

Door de interventiebeschrijving te maken is de interventie Sterk sterker geworden’, zegt Pyrrha. ‘We hebben beter voor ogen wat we precies doen, voor wie en waarom we dit doen. De combinatie van psycho-fysieke weerbaarheidstraining, lotgenotencontact en traumasensitieve aanpak maakt dat Sterk werkt.’

Lees het gehele interview op de site van Movisie

https://www.movisie.nl/artikel/door-interventiebeschrijving-sterk-sterker-geworden

Bron interview: www.movisie.nl

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112