Steun ons financieel

In Nederland zijn er ieder jaar 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld.
Help mee dit geweld te stoppen – steun Blijf Groep! Met uw steun kunnen wij ons hulpaanbod verbeteren, nieuwe projecten opzetten en speciale activiteiten organiseren voor vrouwen en kinderen in de opvang.

U kunt op verschillende manieren financieel bijdragen aan ons werk. Daarbij kunt u ervoor kiezen specifieke projecten te steunen.

Eenmalige donatie

Wilt u Blijf Groep financieel steunen met een eenmalige donatie? Dan kunt u die overmaken op:

NL06 INGB 0008 3727 58 van Blijf Groep, Amsterdam o.v.v. ‘donatie’

Vermeld eventueel ook het project dat u wilt steunen.

Periodieke schenking

Met een periodieke schenking maakt u het ons mogelijk om langere tijd onze hulp te blijven verbeteren en vernieuwen.
Een periodieke schenking houdt in dat u, gedurende ten minste 5 jaar, jaarlijks een vast bedrag schenkt aan Blijf Groep. Een periodieke schenking aan Blijf Groep is volledig fiscaal aftrekbaar.

Blijf Groep in uw testament

U kunt Blijf Groep als begunstigde opnemen in uw testament. Dit kan in de vorm van een erfstelling of een legaat. Blijf Groep valt onder het nultarief, waardoor het gehele bedrag bij Blijf Groep terecht komt.

Erfstelling
Bij een erfstelling benoemt u Blijf Groep tot erfgenaam. Blijf Groep ontvangt in dat geval een door u bepaald percentage van de erfenis.

Legaat
Bij een legaat wordt een vooraf vastgesteld bedrag nagelaten of bepaalde (on)roerende goederen zoals de inboedel of een huis. De ontvanger krijgt bij een legaat de eventuele lasten die op het legaat rusten voor zijn rekening, zoals de successierechten. Een legaat kan ook vrij van rechten en kosten worden gemaakt. Eventuele lasten die aan het legaat zijn verbonden, komen dan voor rekening van de erfgenamen en niet voor die van de ontvanger.

Heeft u vragen over geld nalaten aan Blijf Groep?
Neemt u dan contact op met de Serviceorganisatie: service@blijfgroep.nl.

Verantwoord besteed

Uw bijdrage aan Blijf Groep wordt verantwoord besteed. Blijf Groep doet jaarlijks verslag van haar activiteiten, inkomsten en uitgaven. Blijf Groep is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan ons in veel gevallen aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, Zie voor verdere voorwaarden de website van de Belastingdienst. Ons fiscaal nummer (RSIN) is 8087.40.179.

Blijf Groep publiceert elk jaar een jaarverslag en een jaarrekening waarin u kunt lezen welke activiteiten wij uitvoeren in het kader van onze doelstelling. Klik hier voor het jaarverslag over 2017 en voor het jaarverslag over 2016. In het jaarverslag vindt u ook de jaarrekening.

Wilt u weten wat onze plannen voor de komende jaren zijn? Klik dan hier voor ons strategieplan 2017 - 2018. Ons strategieplan voor 2019 - 2021 is in de maak.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112