Strategie 2017-2018

Blijf Groep heeft voor de komende jaren een strategieplan gemaakt. Dit plan is samengevat in een strategiekaart.

De strategische ambities voor 2017 -2018 zijn

  • Samen met cliënten stoppen wij geweld
  • Wij werken aan duurzame veiligheid
  • Onze inzet als expert huiselijk geweld is zichtbaar en effectief

Deze ambities zijn uitgewerkt in een dienstenportfolio, een klantwaardepropositie.  Ook zijn er acties geformuleerd op het gebied van innovatie en interne processen. Wat betreft medewerkers en cultuur zijn, gebaseerd op de kernwaarden (moedig, respectvol, flexibel, rendabel) de volgende acties geformuleerd:

  • Maak je expertise zichtbaar
  • Zet je expertise met zelfvertouwen en lef in
  • Betrek vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
  • Verdiep specifieke kennis van de Huiselijk Geweld professional

Het geheel is samengevat in de strategiekaart.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112