Strategie 2019-2021

Blijf Groep heeft voor de komende jaren een strategieplan gemaakt. Dit plan is samengevat in een strategiekaart.

De strategische ambities voor 2019-2021 zijn

1.    We versterken onze hulp aan kinderen, plegers en ouderen.
2.    Ervaringsdeskundigheid en de stem van de cliënt klinkt door in onze werkwijze.
3.    We versterken de professional (professional 2.0).
4.    We spelen een pro-actieve rol in het maatschappelijk debat over huiselijk geweld en kindermishandeling.
5.    We versterken de ketensamenwerking en gaan partnerschappen aan.

In het strategieplan kunt u lezen hoe wij onze ambities willen realiseren.

Download hier het strategieplan 2019-2021

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112