Symposium groot succes

Dinsdag 14 oktober stond het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam in het teken van het symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf. Een feestelijke bijeenkomst met ruim 400 gasten, waarbij we Hare Majesteit Koningin Máxima als eregast mochten verwelkomen.

In oktober 1974 werd in Amsterdam het eerste opvanghuis voor mishandelde vrouwen opgericht. In 40 jaar heeft er een grote verandering plaatsgevonden in de manier waarop we kijken naar geweld en naar de aanpak ervan: van slachtofferoriëntatie naar systeemgerichte hulp bij het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Het symposium bood ruimte om terug te kijken, te verbinden en vooruit te kijken naar wat de aanpak van huiselijk geweld anno 2014 vraagt.

Bekijkt u hier de compilatiefilm (u kunt na het eerste deel in de film doorklikken naar het tweede deel) en de film 'Stilstaan bij de feiten'. Voor meer foto's verwijzen wij graag naar het fotoalbum op onze facebookpagina.
Hieronder leest u meer over het inhoudelijke programma van het symposium.
 

Stilstaan bij de feiten
Onder het motto ‘Ontwikkelen en verbinden’ schetst Aleid van den Brink, directeur-bestuurder van Blijf Groep een overzicht van Veertig jaar Blijf van m’n Lijf. In veertig jaar tijd ontwikkelde Blijf Groep zich van een actiegroep die een vluchthuis voor vrouwen op poten zette, tot een professionele organisatie die hulp op maat biedt. Van den Brink: “In de laatste vijftien jaar maakten wij de omslag van ‘geheim’ naar ‘veilig’. Van ‘het bieden van opvang’ naar ‘hulp bij het stoppen van geweld’. Tot slot uit Van den Brink haar zorg over de consequenties van de decentralisatie van de zorg: in hoeverre kan de landelijke infrastructuur overeind blijven binnen een decentraal stelsel? En hoe toegankelijk blijft de hulp, als directe toegang tot hulp gaat verdwijnen?

Citaat uit toespraak Aleid van den Brink:
"Huiselijk geweld is iets waar mensen zich voor schamen. Je treedt er niet gemakkelijk mee naar buiten. Blijf Groep vindt een laágdrempelige toegang tot hulp bij huiselijk geweld essentieel. Wij gunnen iedereen in Nederland een leven zonder geweld en een vredelievende samenleving.  Daar zetten wij ons voor in." Lees hier de hele toespraak.

Van privéprobleem tot mensenrecht
Renée Römkens, directeur Atria, gaat uitgebreid in op de ontwikkelingen in regelgeving en aanpak van intiem partnergeweld. Van de tijd van ‘schandelijk geheim en pijnlijk zwijgen’ in de beginperiode, tot de internationale erkenning dat geweld tegen vrouwen een fundamentele schending van mensenrechten is. Römkens: "De vrouwenbeweging geldt als een van de meest succesvolle veranderingsbewegingen uit de 20ste eeuw. De ontwikkelingen op het terrein van geweld tegen vrouwen  illustreren dat succes.  Wat ooit een schaamtevol privéprobleem was, wordt inmiddels erkend als schending van mensenrechten, zoals recht op het recht op leven, het recht om vrij te zijn van marteling en op non-discriminatie." Lees hier de hele toespraak.
Lees ook de factsheet 'Huiselijk geweld in internationaal perspectief' en de publicatie 'Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context' van Atria.

Ican, herstellen doe je samen
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft tijdens het symposium de app ‘Ican’ gelanceerd. De app Ican ondersteunt de eigen kracht van vrouwen om weer grip op hun leven te krijgen na huiselijk geweld. Ican brengt begeleiding en hulpverlening dichtbij, ook wanneer vrouwen de stap naar hulp nog te groot vinden. Ican biedt informatie en advies, een dagboekfunctie en mogelijkheden om te chatten met andere gebruikers. De Ican app is te downloaden in de Google Play Store.

Ervaringen vastleggen en delen
Tijdens het symposium vertoont Atria twee filmpjes over ‘Blijf van m’n Lijf, van geheim naar veilig. 40 jaar vrouwenopvang 1974 – 2014’. De twee filmpjes geven een beeld van de ontwikkelingen in veertig jaar vrouwenopvang. Ze zijn gebaseerd op de oral history interviews met vijf vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de verschillende fasen in die veertig jaar. Van de oprichting van het eerste Blijf-huis in 1974 tot en met de opening van het Oranje Huis in 2011, de ontwikkeling van ‘geheim’ naar ‘veilig’.
Film Deel 1: De beginjaren
Film Deel 2: De toekomst tegemoet

Maarten van der Linde, voorzitter Vereniging Canon Sociaal Werk vertelt over de Canon Vrouwenopvang Nederland. Deze schetst in 25 vensters 175 jaar geschiedenis van de opvang van vrouwen: voor het eerst opvang van ‘gevallen vrouwen’ in 1847, het Stationswerk begin 20e eeuw, de oprichting van Blijf in 1974 en het overheidsbeleid inzake huiselijk geweld in de jaren negentig. Ernestine Comvalius vraagt in gesprek met Evelien Rijsbosch, coördinator Oral History Atria en Maarten van der Linde naar het belang van het vastleggen van de geschiedenis en waarom in deze vorm. Van der Linde: “We maken geschiedenis toegankelijk. Vooral voor studenten is dit heel mooi en handig.” Evelien Rijsbosch vult aan: “Het is zo belangrijk om je geschiedenis te kennen, om te weten waar je vandaan komt, voordat je door kan hebben waar je naartoe wil.”
Website Canon Vrouwenopvang
Flyer Canon Vrouwenopvang

Cybercrime
Via Skype vertelt Cindy Southworth, vice-voorzitter National Network to End Domestic Violence en oprichter Safety Net project over nieuwe technologie, en hoe huiselijk geweld bestreden kan worden in het digitale tijdperk. “Het is belangrijk om je client te vragen welke vormen van technologie, zoals internet en social media, zij gebruikt en welke technologie haar ex-partner gebruikt. In deze tijd wil je ook dat mensen online veilig zijn en dat hun privacy wordt gerespecteerd.”

Media aandacht
Voor de jubileumviering van 40 jaar Blijf van m'n Lijf en het symposium was veel media aandacht van televisie, kranten en radio. Klik hier voor een overzicht.

 

Het symposium werd georganiseerd door Stichting Blijf Groep in samenwerking met brancheorganisatie Federatie Opvang en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112