Teams regelen het zelf

Zichtbaar Sterk: werken in zelforganiserende teams

In 2016 is Blijf Groep overgegaan op het werken in zelforganiserende teams. Binnen de teams wordt de hulpverlening rond de cliënt georganiseerd. De teams worden ondersteund door inhoudelijk begeleiders en teamcoaches. De functie van teammanager is komen te vervallen en de functie van sectormanager is gewijzigd in de functie manager Primair Proces. De teams werken vraaggericht en krachtgericht. Ook is er aandacht voor efficiënt werken. Samen met medewerkers is gekeken waar verspillingen in het proces zitten en hoe het proces efficiënter kan worden ingericht.,

Werken aan Kwaliteit. Verhaal uit de praktijk van een teamcoach

2016 was het jaar van ervaring opdoen, elkaar leren kennen en vertrouwen, de rollen en taken in de vingers krijgen, zoeken en ook successen vieren. Zelforganisatie is geen doel op zich, maar een middel om een organisatie te creëren die tevreden klanten en medewerkers heeft de zaken efficiënt regelt. Het klinkt eenvoudig, maar zelforganiseren is bijna als een reis die je samen maakt. Je bent afhankelijk van elkaar en je moet op elkaar kunnen bouwen. In de praktijk blijkt dat heldere kaders essentieel zijn: wat zijn de prestatienormen, hoeveel budget is er, wie ondersteunt het team? Met de teams hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd om te leren organiseren met elkaar en ook om elkaar feedback te geven. We zeggen altijd dat we dat al doen, maar in de praktijk blijkt het nog best lastig te zijn om een collega aan te spreken op het feit dat zij haar dossiers niet op orde heeft.”
 

Wilt u het hele jaarverslag 2016 lezen? Klik dan op deze link

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112