Training En nu ik...! start in november

Mijn kind heeft er nooit iets van gemerkt, de ruzies waren altijd 's avonds", zeggen veel ouders.  Toch krijgen veel kinderen veel meer mee van de ruzies en geweld, dan ouders vaak denken. De trainingen 'En nu ik..' (voor kinderen van 7 t/m 11 jaar) en 'Kan iemand mij horen?' (voor tieners) leren kinderen om te gaan met hun ervaringen. Voor ouders zijn er tegelijkertijd parallel-sessies in een andere ruimte, zodat zij ook kunnen praten over hun ervaringen.

Waar en wanneer?

En nu ik..!
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar

Totaal 9 wekelijkse bijeenkomsten kinderen - 9 ouderbijeenkomsten parallel aan de kindergroep.
Wie: Blijf Groep in samenwerking met ketenpartners uit de desbetreffende stadsdel

  • Amsterdam Oost: Start op woensdag 1 november van 13.00 - 15.00 uur. Locatie: buurtcentrum Oosterpark
  • Amsterdam Oud West: Start op donderdag 2 november van 16.00 - 17.30 uur. Locatie: buurtcentrum De Havelaar

Kan iemand mij horen?
Voor tieners van 12 t/m 15 jaar

Totaal 10 wekelijkse bijeenkomsten jongerengroep – 5 ouderbijeenkomsten.
Door Blijf Groep in samenwerking met Punt P en een OKA

  • Deze training is al gestart op 27 september in Amsterdam Centrum. Wilt u nog meedoen? Neem dan contact op met een van de trainers Chantal Holland of Linda Morren, te bereiken via telefoonnumemr 088 234 2650.

Meer informatie en aanmelden

Kijk hier voor meer informatie over de trainingen. Wilt u een kind aanmelden? Dan kan dat gelijk via deze website.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112