Training Weerbaarheid voorjaar 2018

In het voorjaar van 2018 gaat weer op verschillende plaatsen in Amsterdam de training Sterk van start, een weerbaarheidstraining voor vrouwen, die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag of geweld.

In de training leer je op je eigen tempo om (opnieuw) je grenzen te herkennen en te stellen, om nee te zeggen en ruimte nemen voor jezelf. De oefeningen zijn gericht op het ervaren van eigen kracht, ontspanning en grenzen. Je oefent fysieke en verbale manieren om jezelf te beschermen, om manipulatie te stoppen en om te gaan met woede en angst. Deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen en inzicht in patronen. Het laatste deel bestaat uit een groepsgesprek waarin ruimte is voor uitwisseling en je informatie krijgt over onderwerpen die samenhangen met empowerment en weerbaarheid.

De training bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten en wordt begeleid door een docent weerbaarheid en een maatschappelijk werker.

Klik hier voor de data en plaatsen.

Weerkracht, een training voor mannen

Naast de training Sterk, gaat ook de training Weerkracht, een weerbaarheidheidstraining voor mannen van start. Lees hier meer over deze training.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112