Een veilig 2018 voor iedereen!

Met lef naast je klant. Onder dat motto hebben de medewerkers van Blijf Groep zich dit jaar weer ingezet om cliënten kans op een veilig toekomst te bieden.

Ook in 2018 blijven wij aandacht vragen voor huiselijk geweld. Samen met onze Combine-partners zoeken we naar nieuwe manieren om slachtoffers van huiselijk geweld bij te staan en hen een stem te geven.  We doen dit in 2018 niet meer onder de vertrouwde leiding van Aleid van den Brink, maar van onze nieuwe bestuurder Hanneke Bakker.

Samenwerking is cruciaal bij het stoppen van huiselijk geweld. Helpt u ook weer mee in 2018?

Samen maken we het verschil!

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112