Veilig Thuis Flevoland

In Flevoland is door de centrum- en regiogemeenten besloten om Veilig Thuis onder te brengen bij Blijf Groep. In het overgangsjaar 2015 is Veilig Thuis vormgegeven in een samenwerkingsconstructie met Bureau Jeugdzorg Flevoland (per 1 april Samen Veilig Midden-Nederland). Er is veel geïnvesteerd in het op scherp krijgen van de samenwerking met de Flevolandse gemeenten, het lokale veld, met de partners in de strafrechtketen en de benodigde financiële en organisatorische randvoorwaarden.

'Good practices’ van Veilig Thuis Flevoland
In november heeft de Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Flevoland geïnspecteerd. In haar bevindingen voldoet Veilig Thuis Flevoland aan 16 van de 24 punten en zijn op resterende 8 punten aandachtspunten geformuleerd. Op drie onderdelen beoordeelde de inspectie Veilig Thuis Flevoland als ‘good practice’: het eigen crisisteam, de uitwerking van het intercollegiale en multidisciplinair werken en de kwaliteitscontrole na ieder afgerond onderzoek.

Met ingang van 1 februari 2016 zijn de medewerkers van Samen Veilig Flevoland in dienst gekomen bij Blijf Groep.

Kijk ook eens op www.veiligthuisflevoland.nl

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112