Verdrag van Istanbul nu ook voor NL

Het verdrag van Istanbul is een uitgebreid, allesomvattend EU-verdrag gericht is op het voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Landen die het verdrag hebben ondertekend moeten zorgen voor voldoende toegankelijke hulpverlening, opvanghuizen, medische hulp, advies en juridische bijstand.

Het verdrag verbiedt discriminatie op grond van migratiestatus. Dat betekent dat ook vrouwen met een afhankelijke verblijfsstatus of geen geldige verblijfsvergunning bescherming tegen geweld moeten krijgen. Het verdrag geeft een uitgebreide beschrijving van waar een effectieve aanpak aan zou moeten voldoen met per aspect de randvoorwaarden. Het verdrag is juridisch bindend. Dat betekent dat burgers bij de rechter een direct beroep kunnen doen op bepalingen die erin staan. Het perspectief in het verdrag is dat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld een schending is van mensenrechten.

Lees de complete tekst van het verdrag

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112