Vervolgrapport Vrouwen uit de Knel

Er komt langzaam beweging in de aanpak van de knelpunten rond de vrouwenopvang, schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg', dat op 14 mei is gepubliceerd. Bij de aanmelding voor opvang en tijdens het verblijf knelt het iets minder. Maar vooral in de aanpak van knelpunten rond de uitstroom uit de opvang hebben Rijk en gemeenten nog stappen te zetten.

Toegang en verblijf knellen  minder

In de aanpak van de knelpunten rond de toegang tot en het verblijf in de vrouwenopvang hebben Rijk en gemeenten meerdere stappen gezet. Zo is het voor vrouwen gemakkelijker om zich in de opvanggemeente in te schrijven. Dat is nodig om onder meer een inkomen te kunnen regelen. Ook geven gemeenten vaker en sneller de beschikking af waarmee vrouwen duidelijkheid krijgen over de eigen bijdrage die zij voor de opvang moeten betalen. Het regelen van een inkomen gaat sneller en er wordt gewerkt aan knelpunten rond toeslagen en kinderbijslag. Van Zutphen: 'Maar er zijn nog steeds te weinig opvangplekken en schuldhulpverlening gaat vaak nog niet van start. Dat moet echt veranderen.'

Nog steeds veel problemen bij uitstroom

Er zijn nog wel veel problemen bij de uitstroom uit de vrouwenopvang naar een andere woning.  Gemeenten hebben nog steeds vaak verschillende regels voor het geven van voorrang voor een huurwoning, waardoor vrouwen van het kastje naar de muur worden gestuurd. En als een vrouw vanuit de opvang naar een andere gemeente verhuist, moet zij bijvoorbeeld uitkeringen en (schuld)hulpverleningstrajecten opnieuw aanvragen.

Daarnaast signaleerde de ombudsman een knelpunt rond de huurtoeslag dat tot grote financiële problemen kan leiden. Vrouwen die een woonruimte huren van de opvanginstelling en huurtoeslag krijgen, blijken achteraf geen recht op huurtoeslag te hebben. Dat heeft ermee te maken dat het om een contract voor korte tijd gaat.

Dit probleem is door de recente invoering van een nieuw model-huurcontract inmiddels opgelost voor nieuwe huurders. Maar vrouwen die eerder huurtoeslag ontvingen, moeten nog wel flinke bedragen terugbetalen. Van Zutphen: 'Ik vind dat te belastend voor deze vrouwen, die het al moeilijk genoeg hebben om hun financiële problemen te boven te komen en een nieuwe start te maken. Daarom heb ik het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om snel met een oplossing te komen.'

Nog steeds zorgen over tempo

Hoewel er stappen zijn gezet, maakt de Nationale ombudsman zich nog steeds zorgen over het tempo waarmee oplossingen worden ingezet. Hij blijft de ontwikkelingen daarom met meer dan gewone belangstelling volgen, en zal de betrokken partijen regelmatig vragen naar de voortgang. Van Zutphen: 'Zowel gemeenten als de Rijksoverheid zijn aan zet. Zij moeten samen met de andere betrokken partijen optrekken om deze kwetsbare groep vrouwen te ondersteunen en verder op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan. Ik verzoek de minister van VWS daarbij de regie te blijven houden.'

U kunt het rapport van de Ombudsman hier downloaden.

Reactie Hanneke Bakker, bestuurder Blijf Groep, op het rapport

De Nationale Ombudsman wilde graag weten hoe de problematiek in de praktijk wordt ervaren.  In dit interview geeft Hanneke Bakker een reactie op het vervolgrapport van de Ombudsman. "Er is veel gedaan, maar zeker nog niet genoeg".

Lees hier het interview met Hanneke Bakker

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112