Wereldconferentie Vrouwenopvang

De Wereldconferentie wordt georganiseerd door Stichting Vrouwenopvang Nederland op verzoek van het Global Network of Women's Shelters (GNWS) met steun van sponsoren, de overheid en de gemeente Den Haag op dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november 2015 in Den Haag.

De Wereldconferentie Vrouwenopvang vraagt ook uw steun!
Een grootschalige conferentie - er worden zo'n 1500 deelnemers van over de hele wereld verwacht - kan niet worden georganiseerd zonder financiele steun. Voor een goede kennisuitwisseling is het van belang dat stakeholders uit alle landen deel kunnen nemen aan deze Wereldconferentie. Met het opzetten van een scholarship wil de organisatie financiële steun kunnen bieden aan deelnemers die het zich niet kunnen permitteren zelf de reis- en verblijfskosten te financieren en/of het inschrijfgeld voor de conferentie te betalen. U kunt daarbij op verschillende manieren helpen: doneren, sponseren, een deelnemer adopteren of door een SeeMe Red Heart hanger of armband te kopen(http://seeme.tictail.com/products/seemeredheart).

Zie voor meer informatie de flyer: http://worldshelterconference.org/content_assets/Flyer_we_want_your_support_3WCWS.pdf

Aanmelden als deelnemer
Na ruim 1000 intentieregistraties te hebben ontvangen uit 105 landen is nu ook de definitieve registratie geopend. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om zich te registreren. U kunt zich inschrijven via het registratie formulier op de website van de wereldconferentie: www.worldshelterconference.org/en/downloads---usefull-links/815
Heeft u nog vragen over de registratie? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen: Registration2015@worldshelterconference.org

Actieve bijdragen op inhoud
De wereldconferentie heeft het karakter van een interactieve werkconferentie, waarbij het voornaamste doel is om samen te komen en kennis en ervaringen te delen. Het programma staat op hoofdlijnen vast maar zal vooral gevuld gaan worden door de deelnemers met workshops en andere bijdragen.

Blijf Groep heeft zes voorstellen voor inhoudelijke bijdragen ingediend, die we de komende tijd gaan uitwerken. Onder het thema Transboundary violence verzorgen wij, samen met de politie, een workshop over eergerelateerd geweld. Onder Shelter management, financing and advocacy verzorgen we een onderdeel over The importance of building partnerships – the case of the Orange House Approach. In het kader van Innovative approaches presenteren we drie onderwerpen: Working with both parents after domestic violence, ons moeder-kind programma Tijd voor Toontje (It’s Tony Turtle Time!) en in samenwerking met Moviera een workshop over Blended learning: how to enrich face-to-face help with online learning programs.

De organisatie heeft ons ook gevraagd of we voorafgaand aan de World Conference een internationale groep deelnemers kunnen ontvangen voor een werkbezoek. We zouden het erg leuk vinden om geïnteresseerde collega’s te ontvangen in ons nieuwe Oranje Huis Amsterdam. Hierover vindt nog verdere afstemming plaats.

Meer informatie over de wereldconferentie is te vinden op http://worldshelterconference.org  Of volg Twitter en Facebook!

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112