Werkconferentie safetyNed

Op donderdag 14 juni vond in Utrecht de werkconferentie Digitale Veiligheid en Privacy plaats. Betrokkenen uit verschillende sectoren dachten met elkaar na over de volgende stap om veiligheid en privacy van slachtoffers van huiselijk geweld te verbeteren.

De conferentie startte met een paneldiscussie over de stand van zaken van de digitale veiligheid en privacy van slachtoffers van huiselijk geweld. Wat is er nodig om deze te verbeteren? Deelnemers aan het panel waren Edo Haverman van Facebook, Bram Loefen van de politie, Dave Maasland van Eset (cybersecurity), Marleen van Eijndhoven vanuit de vrouwenopvang. 

Bewustwording

Alle betrokkenen waren het er over eens dat bewustwording, verspreiden van kennis  en samenwerking essentieel is om de digitale veiligheid te verbeteren. Op dat vlak is er al veel gebeurd het afgelopen jaar.  De eerste stap is gezet, het komende jaar gaan we dit verder uitbouwen. 

Aan het panel nam een ervaringsdeskundige deel.  "Ik wilde dat er iets als safetyNed was geweest, toen ik in die situatie zat", zei zij.  "Een plek waar je advies krijgt hoe om te gaan met het digitale geweld en hoe je het kan voorkomen."

Rondetafelgesprekken

Na de paneldiscussie konden aanwezigen deelnemen aan een rondetafelgesprek of workshop, o.a. over ontwikkeling van online diensten, aangifte doen van online onveiligheid en online veiligheid als onderdeel van de hulpverlening. Ook was er een workshop Veiligheid en privacy waarin deelnemers hun eigen digitale veiligheid onder de loep konden nemen.

Manifest en Raad van Advies

Aan het eind van de conferentie werd het eerste lid van de op te richten Raad van Advies van safetyNed gepresenteerd. We zijn verheugd om te kunnen melden dat Maria Genova, auteur van ' Komt een vrouw bij de hacker'  zal toetreden tot de Raad van Advies. 

Ook werd een concept van het Manifest Digitale Veiligheid en Privacy gepresenteerd. In het manifest verklaren betrokkenen dat zij zich zullen inzetten om diensten en tools op het gebied van digitale veiligheid en privacy van slachtoffers van huiselijk geweld beschikbaar te maken binnen de hulpverlening.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112