Werkt de Oranje Huis Aanpak?

In de Oranje Huizen vangen we vrouwen van over de hele wereld op. Sommige vrouwen zijn opgegroeid in Nederland, anderes zijn op latere leeftijd hierheen gekomen. Niet al deze vrouwen spreken goed Nederlands. Werk de manier van hupverlenen in het Oranje Huis ook voor hen, vroegen wij ons af. 

Om dit te onderzoeken heeft het Verwey-Jonker Instituut een kleinschalig kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder niet-Nederlandstalige clienten in de Oranje Huizen in Amsterdam en Alkmaar. Veertien vrouwen zijn gevraagd naar hun ervaringen met de Oranje Huis Aanpak. Ook zijn hulpverleners gevraagd naar hun ervaringen.

De resultaten van dit onderzoek vindt u in het factsheet Tijd voor luisteren en begrijpen.

Samenvatting bevindingen

  • De belangrijkste conclusie is dat de Oranje Huis Aanapk ook geschikt is vor vrouwen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Als deze vrouwen in het Oranje Huis komen spreken ze de taal niet en kennen zij de Nederlandse cultuur veelal niet. Ze leven in angst, ervaren veel stress en onderzekerhied en zijn niet gewend om als autonome zelfstandige vrouw beslissingen te nemen. In het Oranje Huis bloeien deze vrouwen op en ontwikkelen zij zich tot zelfstandige vrouwen. De krachtgerichte aanpak, die de Oranje Huis Aanpak kenmerkt, geeft handvatten om staps gewijs vanuit de behoefte van de vrouw meer zelfstandigheid en autonomie te bewerkstelligen. Wel lijkt de overgang naar zelfstandig wonen bij deze vrouwen een grotere stap te zijn. Het vele regelwerk, het op eigen benen staat vragen veel van hen.
  • De systeemgerichte benadering, die ook kenmerkend is voor de Oranje Huis Aanpak, is lastiger toe te passen voor deze doelgroep. Het kost meer moeite om de(ex-) partner te betrekken en ook de rol van het sociaal netwerk van de vrouw is complex. Familie is vaak onderdeel van het probleem. Eer en eerwraak kunnen een rol spelen.
  • De hulpverleners geven aan dat taal geen belemmering is. Er zijn verschillende manieren om elkaar te begrijpen. Ook worden vaak tolken ingezet. Dit werkt goed, maar kost veel tijd.

Mogelijke verbeteringen

Er is meer tijd en ruimte nodig om deze doelgroep goed te begeleiden. Deze vrouwen hebben meer praktische begeleiding nodig en ook kost het door de taalbarrière meer tijd om elkaar te begrijpen. Ook dient de nazorg versterkt te worden om de overgang naar zelfstandig wonen te vergemakkelijken. En er kan vaker behandeling ingezet worden in de hulpverlening, gezien de trauma's van de vrouwen in deze groep.

Factsheet Tijd voor luisteren en begijpen

Meer weten over dit onderzoek? Lees dan het factsheet Tijd voor luisteren en begrijpen. Onderzoek Oranje Huis Aanpak niet-Nederlandssprekende vrouwen.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112