Wethouders bezoeken Oranje Huis

Op donderdag 18 oktober bezochten wethouders uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek het Oranje Huis in Almere. Het betrof een gecombineerd werkbezoek aan het Oranje Huis én Veilig Thuis Flevoland, waardoor de wethouders een goed beeld kregen van de gehele keten van hulpverlening bij  huiselijk geweld in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Aldrik Dijkstra, wethouder Jeugdbeleid en Veilig Thuis in Almere, gaf bij het begin van het bezoek aan hoe belangrijk hij het vindt dat er in Flevoland goede voorzieningen zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wethouder Dijkstra: “Ik ben zeer onder de indruk van de werkwijze en verhalen van het Oranje Huis die ik heb meegekregen en de samenwerking  daarbij met Veilig Thuis Flevoland. Door goed samen op te trekken kan er aan de voorkant en op maat goede hulp geboden worden.”

Angelika Pelsink, wethouder Zorg en Welzijn, Hilversum en tevens bestuurder vrouwenopvang Regio Gooi en Vechtstreek vindt vooral de samenwerking zo belangrijk. “Met name in dit werkveld kan het ingewikkeld zijn. Juist nu moet de focus zijn om aan de voorkant te werken ter voorkoming van huiselijk geweld en dat we dezelfde taal spreken. Dit werkbezoek heeft geleid tot meer samenwerking en afstemming.”

Veilig Thuis en Oranje Huis: elk hun eigen rol

Veilig Thuis en het Oranje Huis hebben beiden een eigen rol in de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld. Bij Veilig Thuis kunnen inwoners terecht als zij vermoeden dat er in hun omgeving sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling of als zij zelf slachtoffer zijn van geweld. Samen met de melder kijkt Veilig Thuis welke hulp er nodig is en waar deze te vinden is.

Een van instanties waar Veilig Thuis naar kan doorverwijzen is het Oranje Huis Flevoland-Gooi en Vechtstreek van Blijf Groep. Het Oranje Huis biedt opvang en ondersteuning aan vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld.  In totaal zijn er twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes. Naast opvang biedt het Oranje Huis ambulante begeleiding aan vrouwen en gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Streven naar acute en duurzame veiligheid

Het Oranje Huis in Almere is vorig jaar oktober geopend en staat voor een nieuwe manier van hulpverlenen. Hanneke Bakker, directeur-bestuurder van Blijf Groep (waar het Oranje Huis en VTF onderdeel van zijn):  “De open setting van het Oranje Huis doorbreekt het isolement waarmee huiselijk geweld zo vaak gepaard gaat. Waar vroeger de nadruk lag op wegvluchten voor geweld, ligt nu de nadruk op het aanpakken van geweld en het streven naar acute en duurzame veiligheid.”

Tijdens het werkbezoek vertelden  medewerkers van Veilig Thuis en van het Oranje Huis over hun werk en waar zij in hun werk tegenaanlopen. Een casus over het Shaken Baby Syndroom illustreerde hoe complex de problematiek soms is en hoe ingrijpend besluiten kunnen zijn voor de betrokkenen.  Ook onder de indruk waren de wethouders van het verhaal van Candy, een ervaringsdeskundige die, samen met haar kind, in een van de Oranje Huizen van Blijf Groep verbleef.

"Ik vind het vooral mooi en belangrijk om te zien dat de moeders en kinderen hier op adem kunnen komen. Dat ze hier tot rust komen en weer kunnen toewerken naar een toekomst zonder geweld. Ik heb veel waardering voor de liefdevolle manier waarop mensen in een kwetsbare periode worden opgevangen en worden geholpen om de weerbaarheid te vergroten. In de relatief korte periode dat het huis hier zit is al behoorlijk veel goeds opgebouwd!”, aldus Loes Ypma, wethouder Sociaal Domein in Almere,  na het werkbezoek.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112