Zelforganiserende teams

Als expertorganisatie wil je flexibel, effectief en efficiënt in kunnen spelen op de vraag van cliënten en financiers. Dat betekent ook: ruimte voor het vakmanschap en het organisatievermogen van de professionals. Na de nodige voorbereiding is Blijf Groep in mei 2015, met ondersteuning van InVoorZorg!, het veranderprogramma Zichtbaar Sterk gestart. Het basisidee is dat als je cliënten kracht- en vraaggericht wilt helpen, je als organisatie ook zo moet werken.

Jolanda, procesmanager Zichtbaar Sterk: “Het belangrijkste vind ik dat we toewerken naar een situatie waarin meer plaats en ruimte is voor professionals en de afdelingen. Die ommekeer is de kern. Professionals krijgen meer ruimte en vraagstukken kunnen veel meer vanuit vakmanschap benaderd worden. “

Diverse werkgroepen zijn aan de slag gegaan met vier veranderdoelen: versterken vraaggericht werken, vergroten zelfstandigheid professionals, zichtbaar maken van resultaten en efficiënte organisatie-inrichting.

Joan, Maatschappelijk Werker: “Binnen het team hebben we goed gekeken naar ‘wie doet wat’. Wie heeft welke extra taken en wie kan zich vrijmaken voor een werkgroep? Uiteindelijk heb ik me aangemeld voor de werkgroep ‘Vraaggericht werken’. Natuurlijk ken ik de missie en visie van Blijf Groep, en werken we krachtgericht. Maar in de praktijk, als je de cliënt centraal zet, werken we dan voldoende vraaggericht? Doen we echt wel waar we voor staan? Daar wil ik me voor inzetten.”

In november heeft de organisatie de omslag gemaakt naar het werken met zelforganiserende teams. Professionaliteit, vakmanschap en zelfstandigheid van de medewerkers zijn centraal gezet. Dat zoiets tijd nodig heeft om zijn vorm te vinden moge duidelijk zijn, maar wij zijn overtuigd dat dit voor ons de weg is om vakmanschap en kwaliteit te leveren voor onze cliënten en een prettige en professionele partner in de samenwerking met overheden en ketenpartners.

Simone, teamcoach: “De teams waren samengesteld en men ‘’moest iets” met elkaar. Wat dat ‘iets’ is, was en is nog zoeken. Gelukkig zie ik in de teams waar ik kom ook hele mooie processen ontstaan. Mensen benoemen dat ze meer tot elkaar komen, dat ze het prettig vinden om verantwoordelijkheid te nemen en te delen.”

 

Wilt u het complete jaarverslag lezen? Klik dan hier.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112