Zorg voor kinderen in opvang

Jaarlijks verblijven 200 tot 250 kinderen in de Vrouwenopvang omdat hun moeder slachtoffer zijn van huiselijk geweld en mensenhandel. Deze kwetsbare kinderen vallen buiten de boot wanneer het gaat om begeleiding en hulp. Na jarenlange lobby bij de gemeente Amsterdam is de door Blijf Groep en GroenLinks voorbereide motie aangenomen om de hulp aan kinderen in de opvang bij Blijf Groep te financieren.

Marieke Ruinaard, bestuurssecretaris van Blijf Groep: “Dat is een mooi succes, want tot nu toe is de financiering van de hulp aan kinderen in de opvang steeds problematisch geweest, omdat er geen passend beleidskader is. Wij vielen steeds tussen de financiële kokers. Wij hopen Veerkracht in haar geheel te kunnen implementeren in Amsterdam. Ook in de andere centrumgemeenten blijven wij lobbyen voor de implementatie van Veerkracht.”

 

 

 

 

 

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112