9x Internationale samenwerking

De kern van de missie van Blijf Groep is het stoppen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld stopt niet bij de landsgrenzen. Internationale samenwerking is niet alleen inspirerend maar vaak ook nodig om cliënten binnen en buiten onze grenzen duurzaam te helpen. Daarom 9 redenen waarom Blijf Groep internationele samenwerking hoog in het vaandel heeft staan.

Suggesties voor een 10e reden zijn welkom!

 1. Veel van onze cliënten zijn in een ander land geboren of hebben ouders of een partner die uit een ander land komt. Om die cliënten te helpen is kennis van andere culturen onontbeerlijk.
 2. Een deel van onze cliënten is slachtoffer van mensenhandel. Mensenhandel vindt per definitie plaats in een internationale context.
 3. Een deel van onze cliënten heeft te maken met eergeweld. Eergeweld vindt z’n oorsprong in een botsing tussen culturele normsystemen waarin mensen zijn opgegroeid en leven.
 4. De hulp aan of opvang van onze cliënten vindt soms (noodgedwongen) plaats in het buitenland omdat cliënten al dan niet vrijwillig migreren. Goede contacten met de collega’s in het buitenland zijn dan nodig voor snelle en succesvolle hulp.
 5. Wij inspireren collega’s in ander landen met onze aanpak van huiselijk geweld en wij leren van hen.
  Zo hebben wij het Amerikaanse project SafetyNed succesvol aangepast aan de Nederlandse situatie.
  Het basisidee van het Oranje Huis (de open setting) is geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden.   
 6. Kritische kanttekeningen van onze collega’s, bijvoorbeeld over systeemgericht werken, zorgen ervoor dat we kritisch blijven op ons eigen werk.
 7. Door ons werk te presenteren op internationale podia zijn we bewuster van de professionele aanpak die we hebben ontwikkeld; mede dankzij de ruime financiering die beschikbaar is.
 8. Nederland is een klein land voor het doen van onderzoek. D.m.v. internationale uitwisseling en door kennis te nemen van buitenlands onderzoek verbeteren wij onze hulp.
 9. De inperking van de rechten van vrouwen en vrouwenorganisaties bv. in (Oost-) Europese landen en de VS maakt ons bewust van de politieke context waarbinnen wij werken en de impact daarvan op ons werk.
   

Essa Reijmers, adviseur innovatie en ontwikkeling

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112