Veel gestelde vragen

Kijk of jouw vraag er tussen staat

Hier vind je een overzicht van een aantal veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Geen nood, je kunt ons altijd (anoniem) bellen of mailen met je vraag. Kijk op contactpagina voor alle mogelijkheden.

Je kunt de vragen sorteren op een aantal onderwerpen (aanmelden, algemeen, hulp, contact). Klik op een onderwerp en je krijgt de vragen die erbij horen.

Ja dat kan. Als je ons belt, hoef je je naam niet te zeggen. We kijken eerst samen wat er aan de hand is, welke hulp je nodig hebt en of wij die kunnen bieden. Pas als je gebruik gaat maken van onze hulp – opvang of een andere vorm van hulp – zullen we je om je naam en adresgegevens vragen.

Als je in direct gevaar bent, bel je altijd 112. Samen met de politie of andere hulpdiensten kun je daarna kijken welke hulp er nodig is en wie dat kunnen bieden.

Het werkgebied van Blijf Groep is Noord Holland, Flevoland en Gooi en Vechtstreek (alleen opvang). Hier zijn onze opvanglocaties en hier bieden wij ambulante hulp. Je kunt dus een beroep op Blijf Groep doen als je in deze regio’s woont.

Je kunt ons altijd bellen als je een hulpvraag hebt. Het kan zijn dat we je ook vragen om Veilig Thuis te bellen, dat hangt van je vraag af. Als je ons belt, kijken we samen wat er aan de hand is en welke hulp je nodig hebt.

Als je bij ons in de opvang verblijft, betaal je een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt door de gemeente vastgesteld. Aan onze ambulante hulpverlening zijn geen kosten verbonden. Ook aan onze trainingen en groepen kun je kosteloos deelnemen. Voor sommige trainingen wordt een bijdrage naar draagkracht gevraagd.

Natuurlijk kunnen je kinderen mee naar de opvang. Net als je huisdieren trouwens. We hebben voor kinderen aparte kindbegeleiders, die zorgen dat je kind zich snel thuis voelt bij ons. Ook hebben we goede contacten met scholen in de buurt. Om kinderen te helpen hun ervaringen te verwerken hebben we speciale hulpprogramma’s voor kinderen. Lees er meer over in Hulp aan kinderen.

Onze locaties zijn niet geheim, maar wel veilig.  Om de veiligheid te garanderen hebben onze locaties uitgebreide elektronische beveiliging, duidelijke afspraken tussen bewoners en gebruikers, 24 uur per etmaal goedgetraind personeel en nauw contact met de politie.

Daarnaast zijn onze medewerkers permanent met de cliënten in gesprek over hun gevoel van veiligheid. Met behulp van een risicoscreening en een veiligheidsplan wordt iedere individuele situatie serieus beoordeeld.

Nee. Wij doen geen uitspraken over clienten die bij ons verblijven.

Dat hangt af van je situatie. Je kan alleen gebruik maken van de vrouwenopvang als je in een onveilige thuissituatie zit door huiselijk geweld. Dat geweld kan fysiek zijn, maar ook seksueel of psychisch. Als er geen sprake is van een onveilige thuissituatie kun je geen gebruik maken van de opvang.

Je kunt ons bellen op 088 234 24 50. Samen kijken we dan wat er aan de hand is en welke hulp je nodig hebt.

Je kunt ook bellen met Veilig Thuis 0800 2000. Je wordt automatisch doorverbonden met de Veilig Thuis in jouw regio.

Ben je in gevaar of is er sprake van acute dreiging? Neem dan geen risico en bel 112.

Blijf Groep biedt opvang en ambulante begeleiding. Als je ons belt kijken we samen welke hulp het beste bij jou past.

Opvang

De opvang is voor vrouwen die in een onveilige thuissituatie verkeren en niet thuis kunnen blijven wonen en ook niet ergens anders terecht kunnen.

Kijk op de pagina opvang voor meer informatie over onze opvang.

Ambulante hulp

Naast opvang bieden we ambulante hulpverlening. Dat is hulp in je eigen omgeving (thuis of ergens anders). Samen met je maatschappelijk werker kijk je wat er aan de hand is bij jou thuis en hoe het thuis weer veilig kan worden voor alle betrokkenen. We gaan daarom altijd niet alleen met jou in gesprek maar ook met de andere gezinsleden, inclusief de pleger van het geweld. Dit doen we uiteraard alleen als het veilig is.

We bieden een speciaal  hulptraject voor mensen die niet uit elkaar willen, maar wel willen dat het geweld stopt.

Kijk op de pagina Ambulante hulp voor meer informatie over onze hulp.

Het belangrijkste is dat je je zus laat weten dat je er voor haar bent en dat ze bij jou terecht kan als ze het moeilijk heeft. Luister naar haar, bied hulp aan bijvoorbeeld door haar kinderen een dagje uit te nemen.  Probeer niet te oordelen. Wijs haar wel op de hulpmogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld van Veilig Thuis of Blijf Groep. Je kan haar ook wijzen op de lotgenotenlijn Hear my Voice. Hier kan ze bellen met vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt als zij, zonder dat er direct van haar wordt verwacht dat ze stappen zet.

Belangrijk is om in contact te blijven met je zus. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld sluiten zich vaak steeds meer af van hun omgeving, waardoor de stap om hulp te zoeken steeds moeilijk wordt.

Jazeker. Blijf Groep biedt ook hulp aan mannen die ernstig worden bedreigd door hun partner of hun familie. We bieden opvang en ambulante ondersteuning.

Je leest er meer over op de pagina Hulp aan mannen.

Blijf Groep heeft speciale programma’s opgezet om kinderen te helpen bij het verwerken van hun ervaringen. Voor kinderen in de opvang, maar ook daarbuiten.

In de opvang is er het programma Tijd voor Toontje. Daarnaast kunnen kinderen en hun ouders gebruik maken van de groepsprogramma’s En nu ik…! en Kan iemand mij horen?

Lees er alles over op de pagina Hulp aan kinderen.

Ja dat kan. Op alle locaties van Blijf Groep zijn huisdieren welkom. Kijk op de pagina Huisdieren in de opvang voor meer informatie

Onze hulpverlening is altijd gericht op het duurzaam stoppen van geweld. Daarom richten we de hulpverlening niet alleen op degene die hulp zoekt, maar op alle betrokkenen, inclusief kinderen en de pleger van het geweld. Dat betekent dat we ook met je partner in gesprek gaat. Mits dat veilig kan uiteraard. Door gesprekken met alle betrokkenen proberen we inzicht te krijgen in de onderliggende patronen van het geweld. In een veiligheidsplan leggen we de afspraken vast hoe we de situatie veilig krijgen en houden voor alle leden van het gezin.

Onze hulpverlening is ook krachtgericht. We leren je je eigen kracht en hulpbronnen in je omgeving aan te spreken. Zodat je zelf regie krijgt over je leven.