Hulp voor mannen die te maken hebben met huiselijk geweld of te maken hebben met dreiging vanwege eergerelateerd geweld.

Hulp aan mannen

Ook mannen kunnen slachtoffer worden van huiselijk geweld. Door hun partner of door familieleden. Blijf Groep biedt opvang aan mannen vanaf 18 jaar, die ernstig bedreigd worden en zich niet meer veilig voelen in hun omgeving. De opvanglocatie is in Amsterdam, maar mannen uit heel Nederland kunnen hier terecht.

Wat houdt de hulp in?

We bieden zowel ambulante begeleiding als opvang. De opvang is bedoeld voor mannen voor wie het niet veilig genoeg is om thuis te blijven en die geen veilige plek hebben om heen te gaan. Uitgangspunt bij de hulpverlening is de vraag wat nodig is om veilig te toekomst in te gaan. Blijf Groep biedt verschillende vormen van hulp voor mannen.

  • Ambulante hulp

Ambulante hulp bestaat uit een aantal individuele gesprekken met een maatschappelijk werker vaak gecombineerd met de training Weerkracht (zie hieronder). In deze gesprekken kijk je samen met je maatschappelijk werker hoe het geweld is ontstaan en hoe het is te voorkomen in de toekomt. Waar mogelijk betrekken we je (ex)partner en/of familie bij de hulpverlening

  • Opvang (crisisopvang en begeleid wonen)

Je kunt verblijven in een van opvanghuizen van Blijf Groep in Amsterdam. Tijdens je verblijf bereid je je voor op de toekomst. Je hulpverlener kijkt samen met jou – en eventueel de pleger van het geweld – hoe het geweld is ontstaan en hoe het is te voorkomen in de toekomst. Ook helpt je hulpverlener je bij het oplossen van een aantal praktische zaken. Bijvoorbeeld het regelen van scheiding of inkomen, waar je heen gaat na je opvang en hoe je omgaat met familie of je (ex-)partner.

Een crisisplaatsing duurt maximaal 6 weken. Daarna kun je indien nodig doorstromen naar begeleid wonen. Hier kun je maximaal 6 maanden verblijven. Na de opvang kan je eventueel ambulante ondersteuning krijgen.

  • Training Weerkracht

Zowel tijdens een ambulant traject als in de opvang kun je gebruik maken van de training Weerkracht. Dit is een actieve en intensieve training voor mannen die slachtoffer zijn geweest van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tijdens de training wordt gewerkt aan het vergroten van zelfvertrouwen, het leren stoppen van manipulatie en conflicten en het leren omgaan met woede en angst.

De training Weerkracht start weer in het najaar van 2022. Download de flyer hieronder.

Voor wie?

De hulpverlening/opvang is voor mannen die:

  • lichamelijk en / of psychisch worden mishandeld of bedreigd door hun partner;
  • ernstig worden bedreigd door familieleden vanwege hun seksuele geaardheid;
  • bedreigd worden met geweld vanwege eergerelateerde kwesties;
  • mishandeld worden door hun ouders of andere familieleden;
  • slachtoffer zijn van ouderenmishandeling.

Wat is de eerste stap?

Je belt met de telefonische hulplijn van Blijf Groep: 088 234 24 50. Met hem of haar bespreek je je probleem en bekijk je wat de beste oplossing is. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Als dat nodig is, zorgen wij ervoor dat je dezelfde of de volgende dag kunt verhuizen naar een geheim adres.

Je kunt ons ook bereiken via het contactformulier.