Voor mannen die te maken hebben met huiselijk geweld of ander grensoverschrijdend gedrag

Weerkracht

Voor mannen die te maken hebben met huiselijk geweld of grensoverschrijdend gedrag biedt Blijf groep de training Weerkracht.  Deze weerbaarheidstraining helpt mannen weer sterker in hun schoenen te staan.

Hoe ziet de training eruit?

Weerkracht is een groepstraining. Het doel is om een positiever zelfbeeld te krijgen, meer zelfrespect te hebben en te leren je te verzetten tegen ongewenst gedrag.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Het eerste deel van de training bestaat uit een psycho-fysieke training waarbij deelnemers oefenen met ontspannen, spierkracht, intuïtie, stemgebruik, zelfverdediging, houding en uitstraling. Aansluitend volgt een groepsgesprek, waarin ervaringen, vragen en mogelijkheden aan bod komen.

De training wordt begeleid door een ervaren trainer en een maatschappelijk werker.

Na de training voelen deelnemers zich meer weerbaar.  Zij laten ongewenst gedrag van anderen niet meer zo snel toe. Ze leren ‘nee’ zeggen en hun grenzen aangeven. Ze voelen zich vrijer om eigen keuzes te maken en hun leven op een eigen manier vorm te geven.

Waar en wanneer?

De training Weerkracht start weer op 2 september 2024 tot 21 oktober 2024 van 14.30 uur tot 17.00 uur.

Locatie: Oranjehuis Tollensstraat 59a, 1053 RS Amsterdam

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de training bel de trainers via 088 234 24 50.

Aanmelden kan via een maatschappelijk werker van Blijf Groep (voor mannen die al in de opvang verblijven of een ambulant hulptraject volgen) of via algemeen maatschappelijk werk in de wijk. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.