Kortdurende begeleiding gericht op veiligheid

Blijf Groep Ambulante hulp Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is één van de hulpvormen die we aanbieden om jou te helpen huiselijk geweld te stoppen. Het kan passend zijn als je graag samen wilt blijven met je partner, maar er wel sprake is van geweld thuis.

Ambulant betekent ‘op afstand’ of ‘niet in de opvang’. Je kunt dus thuis blijven wonen bij deze vorm van hulp. Voorwaarde is wel dat het thuis veilig genoeg is om daar te blijven wonen, of dat je zelf andere, veilige huisvesting heeft gevonden.

Hoe werkt het?

Welke vorm van hulp het beste past bij jouw vraag, bepalen we na een intakegesprek. Dat kan een kortdurend ambulant traject zijn, maar het zou ook kunnen dat een ander traject beter past. Kom je in aanmerking voor een kortdurend ambulant traject? Dan volgen er 5 tot 10 gesprekken met een maatschappelijk werker van Blijf Groep over het stoppen van het geweld en welke hulp je daarbij nodig hebt. Soms kan het goed zijn om ook je partner bij de gesprekken te betrekken, zodat jullie er samen voor kunnen zorgen dat het geweld stopt. Dit doen we natuurlijk alleen als jij dat ook wilt.

Welke hulp krijg je?

Je leert in de gesprekken hoe geweld ontstaat en waar in jouw situatie de grootste risico’s zitten. Als je kinderen hebt, overleggen we hoe je die zo goed mogelijk door deze moeilijke periode loodst.

We stellen samen met jou een veiligheidsplan op en bespreken welke hulp je nodig hebt om dat uit te voeren. Soms kun je dat met wat hulp van mensen uit je eigen omgeving; zo niet, dan zoeken we hulp of begeleiding binnen Blijf Groep of bij een organisatie waarmee wij samenwerken.

Na afloop weet je hoe je het thuis veilig houdt. Als je daar eerst nog begeleiding of ander hulp bij nodig hebt van ons of van een andere instelling, dan is of wordt dat in overleg met jou geregeld.

Contact

Meer weten? Neem contact op via 088 234 24 50. Of mail ons via het contactformulier.