Blijf KringIn Nederland zijn er ieder jaar 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Help mee dit geweld te stoppen – steun Blijf Groep! De betrokkenheid van fondsen, bedrijven en particulieren is voor Blijf Groep van zeer groot belang.

Help mee

One Billion Rising 2014

One Billion Rising Facebookpagina

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen

Ieder jaar zijn er in Nederland 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zó vaak voor. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Ook voor kinderen: zij zijn vaak de (stille) getuigen. Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Wij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen.

Voor hulp:

Voor hulp en advies belt u:

0900 126 26 26

meer contact

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112