Blijf Groep Ik ben cliënt Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan. Als jij niet tevreden bent over iets in de hulpverlening, dan horen we dat graag. Want dan kunnen we er iets aan doen.

Wanneer kan je een klacht indienen?

Ben je niet tevreden over:

 • de manier waarop de medewerker met je omgaat;
 • de manier waarop beslissingen worden genomen;
 • informatie die je (niet) krijgt, of;
 • als je je op een andere manier niet fatsoenlijk behandeld voelt.

Dan heb je het recht daarover te klagen. Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. Bespreek uw onvrede daarom eerst rechtstreeks met de betrokken medewerkers of een collega. Wil je geen gesprek aangaan? Kom je in het gesprek niet tot een oplossing? Of ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kun je een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Ook (ex-) partners of gemachtigde naasten van cliënten kunnen een klacht indienen.

Hoe dien ik een klacht in?

Je kunt jouw klacht op de volgende manieren indienen:

 • het klachtenformulier invullen;
 • per mail naar klacht@blijfgroep.nl;
 • of per post naar: Blijf Groep, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Postbus 2938, 1000 CX Amsterdam.

In je mail of brief vermeld je:

 • je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de datum,
 • je relatie tot Blijf Groep (bijv. cliënt, partner van cliënt, particulier, professional),
 • waar de klacht over gaat
 • en de betreffende locatie/afdeling van Blijf Groep (bijv. Alkmaar, Amsterdam, Flevoland – Gooi en Vechtstreek (Almere), Haarlem, Zaanstreek, Veilig Thuis Flevoland)

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Cliënten die bij Blijf Groep in de opvang verblijven of die ambulante ondersteuning krijgen van Blijf Groep kunnen bij het indienen van een klacht ondersteuning vragen aan de cliëntvertrouwenspersoon.

Cliënten van Veilig Thuis Flevoland kunnen ondersteuning vragen aan de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ, zie ook www.akj.nl).

Ook hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wat doet Blijf Groep met je klacht?

Wij nemen je klacht altijd serieus. Daarom hanteren wij een interne klachtenprocedure.
Als je een klacht indient, neemt de klachtenfunctionaris binnen 5 werkdagen contact met je op. De klachtenfunctionaris probeert zo snel mogelijk met je tot een oplossing te komen door de klacht met jou en de betrokken medewerker te bespreken, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Ook is het mogelijk een schriftelijke reactie op je klacht te krijgen.

Door het indienen van een klacht help je Blijf Groep om de hulpverlening te verbeteren. Blijf Groep registreert daarom alle klachten. We gaan daarbij vertrouwelijk om met de gegevens om je privacy te beschermen.

Het klachtdossier wordt gedurende vijf jaar na afronding van de klacht bewaard. Daarna wordt dit vernietigd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om het dossier langer te bewaren.
Wil je het dossier inzien of een afschrift ontvangen, dan kan dat. Dit is op te vragen via klacht@blijfgroep.nl.

Meer informatie over het bewaren van je gegevens en je rechten, kan je vinden in de Privacyverklaring.

Nog niet opgelost?

Als het niet gelukt is met jou een bevredigende oplossing te vinden voor je klacht, kan je je klacht indienen bij de externe klachtencommissie POA: www.klachtencommissiepoa.nl.

Uiteraard staat het je vrij om de externe klachtencommissie direct te benaderen, maar de voorkeur gaat ernaar uit om eerst samen met ons te proberen tot een oplossing te komen.

De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen met het opstellen van de klacht aan de POA klachtencommissie en kan je desgewenst gedurende het klachttraject bijstaan.

Downloaden klachtenregeling

Je kunt hier de klachtenregeling downloaden