Blijf Groep Ik ben cliënt Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Als cliënt van Blijf Groep sta je er niet alleen voor. Je kunt de hulp inroepen van de cliëntvertrouwenspersoon. Zij komt op voor de belangen van de cliënt en geeft op jouw verzoek advies of informatie over jouw rechten.

Waarvoor kan je de cliënt vertrouwenspersoon benaderen?

De cliëntvertrouwenspersoon geeft advies en informatie over jouw rechten. Ook kan zij ondersteuning bieden als je niet tevreden bent over het gedrag of de houding van de hulpverleners. Zij kan helpen het gesprek aan te gaan over lastige of gevoelige onderwerpen en situaties of bij het indienen van een klacht.

De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en doet of zegt niets zonder jouw toestemming. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst van Blijf Groep.

Wanneer kan de cliëntvertrouwenspersoon je ondersteunen?

De cliëntvertrouwenspersoon kan je bijvoorbeeld in de volgende situaties ondersteunen:

  • Bij het bespreken van gevoelige onderwerpen, zoals een onjuiste behandeling door een hulpverlener of de houding van een hulpverlener;
  • Bij handelingen van medewerkers waar je geen toestemming voor hebt gegeven of waar je niet van weet;
  • Als je stukken moet ondertekenen zonder dat je weet wat je ondertekent;
  • Als je ontevreden bent over de hulpverlening en/of verblijf
  • Bij het indienen van een klacht en de afhandeling daarvan;
  • Voor voorlichting, advies en bijstand over jouw rechten. Bijvoorbeeld recht op inzage in je dossier.

Contact

De naam van de cliëntvertrouwenspersoon is Lina Elise Berger. Lina is te bereiken via telefoon en mail

Lina Elise Berger

  • M 06 290 822 34
  • E  l.berger@clientenbelangamsterdam.nl

Wanneer je Lina belt kan je vragen of zij je terugbelt, zodat je geen telefoonkosten hoeft te maken. Als je Lina niet direct kunt bereiken, spreek dan je naam en telefoonnummer in. Dan belt ze je zo snel mogelijk terug.

Er zijn geen kosten verbonden aan het contact en de ondersteuning van de cliëntvertrouwenspersoon.