Blijf Groep Ik ben cliënt Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Als cliënt van Blijf Groep sta je er niet alleen voor. Je kunt de hulp inroepen van de cliëntvertrouwenspersoon. Zij komt op voor de belangen van de cliënt en geeft op jouw verzoek advies of informatie over jouw rechten als cliënt van Blijf Groep.

De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en doet of zegt niets zonder jouw toestemming. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst van Blijf Groep.

Waarvoor kan je de cliënt vertrouwenspersoon benaderen?

De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteuning bieden als je vragen hebt of ontevreden bent over de dienstverlening van Blijf Groep of over de houding van een medewerker. Zij kan helpen het gesprek aan te gaan over lastige of gevoelige onderwerpen en situaties of bij het indienen van een klacht.

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon voor je?

De cliëntvertrouwenspersoon bespreekt met je wat er is gebeurd en wat je wil bereiken met je vraag of klacht. Ze kan je begeleiden bij het zetten van verdere stappen zoals:

  • Het opschrijven van de vraag of klacht;
  • Een gesprek met de juiste personen aangaan;
  • Het indienen van een klacht;
  • Meedenken over hoe je kunt reageren op brieven of documenten van Blijf Groep;
  • Informatie geven over je rechten als cliënt van Blijf Groep, zoals inzage in je dossier.

Contact

We werken bij Blijf Groep met twee cliëntvertrouwenspersonen: Lina Elise Berger en Paul Asberg.

Lina Elise Berger

Paul Asberg

Wanneer je Lina of Paul belt kan je vragen of zij je terugbellen, zodat je geen telefoonkosten hoeft te maken. Als je Lina of Paul niet direct kunt bereiken, spreek dan je naam en telefoonnummer in. Dan bellen ze je zo snel mogelijk terug.

Er zijn geen kosten verbonden aan het contact en de ondersteuning van de cliëntvertrouwenspersoon.