Blijf Groep Ik ben cliënt Jouw mening telt

Jouw mening telt

Het is logisch dat Blijf Groep goed luistert naar jou als cliënt. Onze hulp raakt aan heel persoonlijke dingen: je veiligheid, je toekomst en de zorg voor je kinderen. Als geen ander kan jij ons vertellen wat onze hulp waard is en waar die nog beter zou kunnen.

Vertel ons je mening!

Je kunt op verschillende manieren je stem laten horen:

  • In de cliëntenraad

De cliëntenraad is regelmatig in gesprek met management en bestuur over beleidszaken en cruciale onderwerpen als veiligheid en (verbetering van) het hulpaanbod.

  • In de participatiebijeenkomsten

Deze worden in alle locaties 4-5 keer per jaar gehouden. Bewoners kunnen dan in gesprek met de medewerkers onder leiding van Blijf Groep. Onderwerpen die worden besproken zijn o.a. bejegening, veiligheid, het zorgaanbod en het betrekken van (ex-)partners.

  • Bij de evaluatie van je hulpverleningstraject / verblijf

Graag horen we tijdens en na afloop van je verblijf of hulptraject hoe je de hulpverlening hebt ervaren. Hiervoor kun je het online evaluatieformulier invullen. Dat kan anoniem.  We gebruiken de uitkomsten van de evaluatie om de hulpverlening te verbeteren.

  • Met de hulp van de cliëntvertrouwenspersoon

Voor advies, bijstand, belangenbehartiging en handhaving van de rechten kan je je wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en doet niets zonder jouw toestemming.

Meer weten?

In de roze balk kun je meer informatie vinden over Cliëntenraad, cliëntvertrouwenspersoon en de klachtenregeling van Blijf Groep.