Publicaties

Jaarverslag Blijf Groep 2020

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de wereldwijde corona crisis. Ook aan Blijf Groep ging deze niet voorbij. Gelukkig hebben we onze hulpverlening zo goed als mogelijk kunnen voortzetten en hebben we onze cliënten kunnen helpen hun leven weer in eigen hand te nemen. In het jaarverslag kun je lezen hoe we dat hebben gedaan en welke activiteiten we hebben […]

Lees verder

Onderzoeksrapport In de lift

Cohortstudie naar de effecten van de Oranje Huis Aanpak, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut (januari 2021) Sinds 2011 werkt Blijf Groep met de Oranje Huis-methodiek. Deze methodiek kenmerkt zich door een open setting en systeemgerichte aanpak. Om te onderzoeken wat de effecten van de Oranje Huis-methodiek zijn op veiligheid, trauma en welbevinden van cliënten heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht […]

Lees verder

Tijd voor Toontje prentenboeken

Tijd voor Toontje is het stabiliserende en steunende programma voor kinderen die samen met hun moeders naar de opvang zijn gekomen. Toontje is een handpop-schildpad, die zelf ook geweld in huis heeft meegemaakt. Hij weet dus hoe de kinderen zich voelen en kan hen helpen met veel van hun problemen. Prentenboeken Blijf Groep heeft vier prentenboeken uitgegeven van Toontje Schildpad. […]

Lees verder

De Krachten gebundeld

Specialistische hulp aan gezinnen in de vrouwenopvang. Uitgave van Blijf Groep en Altra, november 2019 Uit onderzoek weten we dat huiselijk geweld zeer ingrijpend is voor kinderen en grote gevolgen kan hebben voor hun ontwikkeling op de lange termijn. Daarom hebben Blijf Groep (vrouwenopvang) en Altra (jeugdhulp) de krachten gebundeld en een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor kinderen in de vrouwenopvang. […]

Lees verder

Oranje Huis Aanpak

Veilig maar niet geheim. Dat is het motto van de Oranje Huis Aanpak. Met als doel: hulp bieden aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Lange tijd lag in de hulpverlening op opvang in plaats van aanpak. Op wegvluchten van geweld, in plaats van stoppen van geweld. Met de Oranje Huis methodiek is dat veranderd. De Oranje Huis […]

Lees verder

Welk geweld telt?

Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel 1 op de 2 Nederlanders kent iemand die te maken heeft gehad met partnergeweld 1 op de 20 jongeren vindt verkrachting van een vrouwelijke partner aanvaardbaar Mannen toleranter ten aanzien van partnergeweld dan vrouwen Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek Welk geweld […]

Lees verder

Folder Hulp bij huiselijk geweld

Deze folder geeft informatie over het hulpverleningsaanbod van Blijf Groep.

Lees verder