Onderzoeksrapport In de lift

Cohortstudie naar de effecten van de Oranje Huis Aanpak, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut (januari 2021)

Sinds 2011 werkt Blijf Groep met de Oranje Huis-methodiek. Deze methodiek kenmerkt zich door een open setting en systeemgerichte aanpak. Om te onderzoeken wat de effecten van de Oranje Huis-methodiek zijn op veiligheid, trauma en welbevinden van cliënten heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Blijf Groep een langlopend onderzoek uitgevoerd naar de Oranje Huis-aanpak. Dit onderzoek is in 2016 gestart en eind 2020 afgerond. Het onderzoek naar de Oranje Huis-methodiek sluit aan bij het grotere cohortonderzoek onder de cliëntpopulatie van 13 Veilig Thuis regio’s (Steketee, Tierolf, Lünnemann & Lünnemann, 2020).

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport In de lift. Cohortstudie naar de effecten van de Oranje Huis Aanpak.

Downloaden