Onderzoeksrapport In de lift

Cohortstudie naar de effecten van de Oranje Huis Aanpak, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut (januari 2021)

Sinds 2011 werkt Blijf Groep met de Oranje Huis-methodiek. Deze methodiek kenmerkt zich door een open setting en systeemgerichte aanpak. Om te onderzoeken wat de effecten van de Oranje Huis-methodiek zijn op veiligheid, trauma en welbevinden van cliënten heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Blijf Groep een langlopend onderzoek uitgevoerd naar de Oranje Huis-aanpak. Dit onderzoek is in 2016 gestart en eind 2020 afgerond. Het onderzoek naar de Oranje Huis-methodiek sluit aan bij het grotere cohortonderzoek onder de cliëntpopulatie van 13 Veilig Thuis regio’s (Steketee, Tierolf, Lünnemann & Lünnemann, 2020).

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport In de lift. Cohortstudie naar de effecten van de Oranje Huis Aanpak.

Downloaden

Blijf Groep en de AVG

Bij Blijf Groep nemen wij jouw recht op privacy serieus. Lees de privacy verklaring die van toepassing is op deze website, of klik op 'privacy instellingen' om je toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier