Jaarverslag Blijf Groep 2021

In het jaarverslag kun je lezen welke activiteiten we hebben ontplooid in 2021.

  • Wij hebben de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek naar de Oranje Huis-methodiek, door Verwey-Jonker, opgepakt en de methodiek herzien. De herziene versie van de Oranje Huis-methodiek is in december ingediend bij de databank Effectieve Interventies van Movisie.
  • Verbetering intake-proces
  • Naamsverandering programma Integrale Behandeling en Begeleiding bij Huiselijk Geweld (PIBBH) naar Switch
  • Lancering van het Expertiseplatform Drakentemmers om het belang van trauma- en gehechtheidbehandeling meer op de kaart te zetten.
  • Start van het project Zet je ervaring in! om de inzet van ervaringsdeskundigheid een grotere rol te geven binnen de hulpverlening.

Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening van 2021.

Downloaden

Je kunt hier het jaarverslag downloaden.