Jaarverslag Blijf Groep 2022

In het jaarverslag kun je lezen welke activiteiten we hebben ontplooid in 2022.

  • Wij hebben de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek naar de Oranje Huis-methodiek, door Verwey-Jonker, opgepakt en de methodiek herzien. De herziene versie van de Oranje Huis-methodiek is door de erkenningscomissie van de databank Effectieve interventies van Movisie, erkend als goed onderbouwd.
  • De ontwikkeling van de Gefaseerde Hulpverlening.
  • Er is een supportgroep ontwikkeld voor mensen die huiselijk geweld plegen. Deze is dit jaar gestart.
  • Blijf Groep en de politie hebben een convenant gegevensuitwisseling getekend. Daardoor is er duidelijkheid welke informatie er in welke situatie mag worden uitgewisseld.
  • Samenwerking met Yves Saint Laurent Beauty, waarin jongeren bewust worden gemaakt van geweld binnen partnerrelaties en het herkennen van de signalen hiervan.
  • De inzet van ervaring door zowel een Ervaringsdeskundig adviseur, vrijwilligers met ervaring als medewerkers met ervaring.

Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening van 2022.

Downloaden

Je kunt hier het jaarverslag downloaden.