Tijd voor Toontje prentenboeken

Tijd voor Toontje is het stabiliserende en steunende programma voor kinderen die samen met hun moeders naar de opvang zijn gekomen.

Toontje is een handpop-schildpad, die zelf ook geweld in huis heeft meegemaakt. Hij weet dus hoe de kinderen zich voelen en kan hen helpen met veel van hun problemen.

Prentenboeken

Blijf Groep heeft vier prentenboeken uitgegeven van Toontje Schildpad. Aan de hand van makkelijk (voor) te lezen verhalen leren kinderen omgaan met de bovenstaande problemen. Naast dat kinderen er iets van leren, zijn de verhaaltjes uiteraard gewoon leuk om (voor) te lezen. De moeders die het programma ‘Tijd voor Toontje’ volgen, krijgen gratis een setje prentenboeken.

  • Toontje en Kareltje spelen samen

Toontje Schildpad heeft de laatste tijd veel meegemaakt. Daarom is hij onrustig en denkt hij overal tegelijk aan. Gelukkig ziet mama dat en neemt Toontje op schoot om samen te lezen. Daarna gaat Toontje lekker spelen met zijn vriendje Kareltje. Hij kan zijn zorgen even vergeten en heeft een fijne dag.

  • Toontje is boos

Toontje Schilpad is boos, hij mag niet mee doen met spelen en slaat zijn vriendje. Het helpt Toontje als hij tot 10 telt als hij boos is. Daarna is hij rustig geworden en kan hij weer gezellig samen spelen.

  • Brief voor oma

Toontje Schildpad is verhuisd met zijn moeder. Hij mist zijn vader, zijn vriendjes en zijn oma. Daarom schrijft hij een brief aan oma. Als Toontje een brief terug krijgt is hij erg blij.

  • Een monster op de muur

Toontje Schildpad ligt in bed en hij kan niet slapen. Toontje is bang dat er monsters in zijn kamer zijn. Mama stelt hem gerust en Toontje kan weer slapen.

Bestellen

Je kan de prentenboeken bestellen bij Blijf Groep door een mail te sturen naar info@blijfgroep.nl. De prentenboeken kosten 5 euro per stuk.