De Krachten gebundeld

Specialistische hulp aan gezinnen in de vrouwenopvang. Uitgave van Blijf Groep en Altra, november 2019

Uit onderzoek weten we dat huiselijk geweld zeer ingrijpend is voor kinderen en grote gevolgen kan hebben voor hun ontwikkeling op de lange termijn. Daarom hebben Blijf Groep (vrouwenopvang) en Altra (jeugdhulp) de krachten gebundeld en een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor kinderen in de vrouwenopvang. Uitgangspunt is de basisbegeleiding die Blijf Groep biedt in de opvang. Deze wordt indien nodig aangevuld met de specialistische hulp vanuit Altra. De kracht van de aanpak is dat vanaf het begin van het hulptraject wordt samengewerkt. Door samen te screenen en in kaart te brengen waar de vragen van het gezin liggen, wordt de hulp niet gestapeld, maar effectief ingezet op het juiste moment. Bovendien krijgen moeder en kinderen te maken met vertrouwde gezichten en gezamenlijk optrekkende hulpverleners. Dit geeft vertrouwen en continuïteit.

Blijf Groep en Altra hopen met deze samenwerking anderen te inspireren en bij te dragen aan effectieve hulp voor kinderen en ouders die te maken hebben met huiselijk geweld.

Downloaden

Je kunt de publicatie hieronder downloaden