Welk geweld telt?

Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld

  • Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel
  • 1 op de 2 Nederlanders kent iemand die te maken heeft gehad met partnergeweld
  • 1 op de 20 jongeren vindt verkrachting van een vrouwelijke partner aanvaardbaar
  • Mannen toleranter ten aanzien van partnergeweld dan vrouwen

Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld onder ruim 3.000 Nederlanders,uitgevoerd door Atria en Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction. De uitkomsten leveren voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

Downloaden

Je kunt hier het rapport en/of de samenvatting downloaden.