Ik wil iemand verwijzen

Lees hier welke hulpverlening wij bieden

Wil je iemand verwijzen? Of meer informatie over onze hulpverlening? We denken graag met je mee over wat het beste past bij de cliënt die te maken heeft met huiselijk geweld in welke vorm dan ook. Bekijk hieronder ons hulpverleningsaanbod.

Opvang

Noodbed

Soms is de situatie zou gevaarlijk dat je direct weg moet. Dan kun je gebruik maken van een noodbed.

Crisisopvang

Heb je huiselijk geweld mee gemaakt en geen veilige plek om heen te gaan? Dan kun je terecht in de crisisopvang.

Begeleid wonen

Kan je na de crisisopvang nog niet naar huis? Dan kan je gebruik maken van begeleid wonen.

Ambulante hulp

Telefonische hulplijn

De hulplijn biedt een luisterend oor voor iedereen die dat nodig heeft. Zij geven adviezen en verwijzen, indien nodig door, naar passende hulp.

Ambulante begeleiding

Kortdurende begeleiding voor volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld. De begeleiding is ambulant (niet in de opvang).

Oranje Huis Thuis

Intensieve begeleiding voor gezinnen waar huiselijk geweld langdurig en bij herhaling speelt. De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie.

Trainingen en groepen

Kinderen kunnen te maken hebben met stress en spanningen thuis. Geef je kind op voor Billy Boem.

Billy Boem

Groepsprogramma in Amsterdam voor kinderen 8 t/m 12 jaar die te maken hebben of hadden met stress en spanningen thuis. Tijdens de training praten kinderen over hun gevoelens en ervaringen met leeftijdsgenoten en worden er spelletjes gedaan.

Time4U

Groepsprogramma voor jongeren 12 t/m 15 jaar die te maken hebben gehad met heftige ruzies thuis. Tijdens de training praten jongeren over hun gevoelens en ervaringen met leeftijdsgenoten en worden er leuke dingen gedaan.
test test

Grip op thuis

Het groepsaanbod Grip op thuis is voor ouders die te maken hebben (gehad) met OUDERmishandeling.

Specifieke doelgroepen

Hulp aan LHBTIQA+-personen

Blijf Groep biedt hulp aan volwassenen en jongeren die te maken hebben met (de dreiging van) eergerelateerd geweld.

Hulp bij eergerelateerd geweld

Blijf Groep biedt hulp aan volwassenen en jongeren die te maken hebben met (de dreiging van) eergerelateerd geweld.

Hulp aan mannen

Hulp voor mannen die te maken hebben met huiselijk geweld of te maken hebben met dreiging vanwege eergerelateerd geweld.