Ik wil iemand verwijzen

Lees hier welke hulpverlening wij bieden

Wil je iemand verwijzen? Of meer informatie over onze hulpverlening? We denken graag met je mee over wat het beste past bij de cliënt die te maken heeft met huiselijk geweld in welke vorm dan ook. Bekijk hieronder ons hulpverleningsaanbod.

Opvang

Noodbed

Soms is de situatie zou gevaarlijk dat je direct weg moet. Dan kun je gebruik maken van een noodbed.

Crisisopvang

Heb je huiselijk geweld mee gemaakt en geen veilige plek om heen te gaan? Dan kun je terecht in de crisisopvang.

Begeleid wonen

Kan je na de crisisopvang nog niet naar huis? Dan kan je gebruik maken van begeleid wonen.

Ambulante hulp

Telefonische hulplijn

De hulplijn biedt een luisterend oor voor iedereen die dat nodig heeft. Zij geven adviezen en verwijzen, indien nodig door, naar passende hulp.

Ambulante begeleiding

Kortdurende begeleiding voor volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld. De begeleiding is ambulant (niet in de opvang).

Oranje Huis Thuis

Intensieve begeleiding voor gezinnen waar huiselijk geweld langdurig en bij herhaling speelt. De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie.

Trainingen en groepen

Sterk

Weerbaarheidstraining voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld of ander grensoverschrijdend gedrag.

Lotgenotengroep Eervol

Groepsprogramma voor vrouwen en mannen die te maken hebben (gehad) met geweld en agressie doordat de familie vindt dat de familie-eer is aangetast.

En nu ik…!

Groepsprogramma voor kinderen van 7 t/m 11 jaar die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. In de training verwerken ze spelenderwijs hun ervaringen. Voor ouders is er een parallel groep.

Specifieke doelgroepen

Hulp aan LHBTIQ+-personen

Blijf Groep biedt hulp aan volwassenen en jongeren die te maken hebben met (de dreiging van) eergerelateerd geweld.

Hulp bij eergerelateerd geweld

Blijf Groep biedt hulp aan volwassenen en jongeren die te maken hebben met (de dreiging van) eergerelateerd geweld.

Hulp aan mannen

Hulp voor mannen die te maken hebben met huiselijk geweld of te maken hebben met dreiging vanwege eergerelateerd geweld.