Directe opvang bij dreiging en acuut geweld

Noodbed

Soms is een situatie zo onveilig dat iemand direct een andere plek nodig heeft. Bij dreiging of acuut geweld kan Veilig Thuis of de politie zorgen dat je opgevangen kan worden op een noodbed. Dit is een tijdelijke plek in een opvanglocatie van Blijf Groep. Hier kunnen we onderzoeken welke hulp nodig is.

Hoe werkt het?

Je komt in aanmerking voor een noodbed wanneer je in een heftige situatie van huiselijk of eergerelateerd geweld zit en direct een veilige plek nodig hebt. Je kinderen kunnen uiteraard ook mee. De politie en Veilig Thuis bepalen wie gebruik kan maken van een noodbed. Bij acute dreiging door eer gerelateerd geweld moet het Landelijk Expertisecentrum Eer gerelateerd Geweld (LEC) een indicatie afgeven.

We voeren een risicoscreening uit en brengen je thuissituatie (verder) in kaart. Daarna onderzoeken we welke hulp mogelijk en wenselijk is voor jouw veiligheid. Als dat veilig kan, praten we ook met je partner en/of familie.

Blijf Groep heeft in alle regio’s een of meerdere noodbedden beschikbaar. Je kunt een paar dagen op een noodbed verblijven, tot geregeld is waar je daarna naar toe kunt.

Waar kun je heen na het noodbed?

Dat is verschillend. Als je na de opvang op het noodbed terug kunt naar huis, regelen we hulp bij jou in de buurt. Als de situatie thuis of elders niet veilig is, zoeken we plek voor je in de opvang.

Voor wie?

Voor mensen die zich in een dreigende of acuut onveilige situatie bevinden. Dit zijn vaak situatie waarbij de politie te hulp is geroepen.

Meer informatie

Bel met Blijf Groep voor meer informatie: 088 234 24 50. Of neem contact op met Veilig Thuis, 0800 2000.

Bij direct gevaar, neem geen risico. Bel 112!