Blijf Groep Specifieke doelgroepen Hulp aan LHBTIQA+-personen

Hulp aan LHBTIQA+-personen

LHBTIQA+-personen lijken vaker dan gemiddeld te worden geraakt door huiselijk geweld. Bijvoorbeeld door hun (ex-)partner of door familieleden. Blijf Groep biedt hulp en opvang aan LHBTIQA+-personen vanaf 18 jaar, die ernstig bedreigd worden en zich niet meer veilig voelen in hun omgeving.

Wat houdt onze hulp in?

We bieden zowel ambulante begeleiding als opvang. De opvang is bedoeld voor mensen voor wie het niet veilig genoeg is om thuis te blijven en die geen veilige plek hebben om heen te gaan. Uitgangspunt bij de hulpverlening is de vraag wat nodig is om veilig de toekomst in te gaan. Blijf Groep biedt verschillende vormen van hulp.

Ambulante hulp

Ambulante hulp bestaat uit een aantal gesprekken met een maatschappelijk werker. In deze gesprekken kijk je hoe het geweld er precies uit ziet; hoe het eventueel samenhangt met je LHBTIQA+-identiteit; wat het geweld in stand houdt; hoe het in de toekomst is te voorkomen en wat jou zou kunnen helpen in je herstel. Waar mogelijk en gewenst betrekken we je (ex)partner en/of familie bij de hulpverlening.

Onze ambulante hulpverleners zijn bekend met het fenomeen genderdiversiteit, kennen de LHBTIQA+-sociale kaart en worden bijgestaan door een ervaren en speciaal opgeleide LHBTIQA+-aandachtsfunctionaris.

Opvang (crisisopvang en begeleid wonen)

Als het noodzakelijk is om in één van onze veilige opvanghuizen te verblijven kijken we samen met jou op welke plek je je het meest thuis voelt. Blijf Groep kent geen specifieke LHBTIQA+-opvangplekken, maar in de praktijk vinden we tot nu toe altijd een passende plek. Iedere opvangplek heeft op basis van onze Oranje Huis Aanpak een eigen woon- en slaapkamer, keuken en badkamer.

Tijdens je verblijf in de opvang kom je allereerst tot rust. Vervolgens bereid je je samen met je hulpverlener voor op de toekomst. Je hulpverlener kijkt samen met jou – en eventueel de pleger van het geweld – hoe het geweld er precies uit ziet; hoe het eventueel samenhangt met je LHBTIQA+-identiteit; wat het geweld in stand houdt; hoe het in de toekomst is te voorkomen en wat jou zou kunnen helpen in je herstel. Ook helpt je hulpverlener je bij het oplossen van een aantal praktische zaken. Bijvoorbeeld het regelen van een scheiding of inkomen, waar je heen gaat na de opvang en hoe je omgaat met je familie of je (ex-)partner.

Een crisisplaatsing duurt maximaal 6 weken. Daarna kun je indien nodig doorstromen naar begeleid wonen. Hier kun je maximaal 6-8 maanden verblijven. Na de opvang kan je eventueel ambulante ondersteuning krijgen. Ook werken we vaak samen met ervaringsdeskundigen.

Voor wie?

De hulpverlening/opvang is voor LHBTIQA+-mensen die:

  • lichamelijk en / of psychisch worden mishandeld of bedreigd door hun (ex-)partner;
  • ernstig worden mishandeld of bedreigd door familieleden (ouders, broers, zussen, kinderen, etc.) vanwege hun LHBTIQA+-identiteit;
  • bedreigd worden met geweld vanwege eergerelateerde kwesties;

Wat is de eerste stap?

Je belt met de telefonische hulplijn van Blijf Groep: 088 234 24 50. Je bespreekt je probleem en bekijkt samen wat de beste oplossing is. De hulpverlener werkt gendersensitief en heeft een geheimhoudingsplicht. Als dat nodig is, zorgen wij ervoor dat je dezelfde of de volgende dag kunt verhuizen naar een geheim adres.

Je kunt ons ook bereiken via het contactformulier.