Huiselijk geweld komt overal voor, ook mannen zijn vaak slachtoffer. Bij Blijf Groep hebben we veel ervaring met hulp aan mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of van dreiging en geweld gerelateerd aan familie-eer. Je staat er niet alleen voor!

Blijf Groep Ik zoek hulp Ik ben man en word mishandeld

Ik ben man en word mishandeld

Huiselijk geweld komt overal voor, ook mannen zijn vaak slachtoffer. Als man kan het extra lastig zijn om hulp te vragen. Gedachtes als ‘Ik schaam me’ of ‘Ik moet dit zelf oplossen’ kunnen ervoor zorgen dat je geen hulp durft te zoeken. Bij Blijf Groep hebben we veel ervaring met hulp aan mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of van dreiging en geweld gerelateerd aan familie-eer. Je staat er niet alleen voor!

Hoe kan Blijf Groep jou helpen?

Is de situatie veilig genoeg om thuis te blijven wonen? Of kan je bij een familielid of vriend verblijven? Dan kan je ambulante hulp krijgen. Samen met een maatschappelijk werker van Blijf Groep kijk je wat er nodig is om een veilig situatie te creëren. Een training Weerkracht is vaak onderdeel van deze hulp.

Is de situatie zo onveilig dat je niet thuis kunt blijven wonen? Dan kan je in aanmerking komen voor een plek in de opvang. Bij Blijf Groep hebben een aantal plekken speciaal voor mannen. Heb je kinderen? Ook zij zijn welkom. Net als je huisdieren.

Heb je direct opvang nodig? Dan hebben wij ook noodbedden waar je ook ’s nachts en in het weekend direct kunt worden opgevangen. Dit gaat via de politie of Veilig Thuis.

Wanneer kan je bij ons terecht?

Mannenmishandeling kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om mishandeling door je partner, maar het kan ook gaan om (dreigende) mishandeling door je familie. Bijvoorbeeld omdat je homoseksueel bent. Je kunt bij Blijf Groep terecht in de volgende situaties.

  • Als je lichamelijk en / of psychisch wordt mishandeld of bedreigd door je partner;
  • Als je ernstig wordt bedreigd door familieleden vanwege je seksuele geaardheid;
  • Als je bedreigd wordt met geweld vanwege eergerelateerde kwesties;
  • Als je mishandeld wordt door hun ouders of andere familieleden;
  • Als je slachtoffer bent van ouderenmishandeling.

Ik denk dat ik nergens veilig ben

Word je continu ernstig bedreigd? Dan is er de mogelijkheid om in een safe house geplaatst te worden. Dit is een geheim adres. Dit kan bijvoorbeeld als je wordt achtervolgd door je gewelddadige (ex-)partner of familieleden die uit zijn op eerwraak. Ook hier kunnen kinderen mee. De politie beslist mee over opvang in een safe house. Wij overleggen ook met de politie over wanneer je verblijf in het safe house kan worden beëindigd en wat er dan moet gebeuren.

Weerkracht: weerbaarheidstraining voor mannen

Voor mannen hebben we een speciale weerbaarheidstraining: Weerkracht. Hierin leer je om steviger in je schoenen te staan en meer zelfvertrouwen te hebben. Lees meer over de groepstraining Weerkracht.

Hulp nodig?

Neem contact op met Blijf Groep  via 088 234 24 50. Je kan ons ook mailen via het contactformulier. Kijk op de contactpagina voor alle mogelijkheden.

Direct gevaar? neem geen risico, bel 112!