Samenwerken voor duurzame veiligheid

Blijf Groep Ik zoek informatie Samenwerking en projecten

Samenwerking en projecten

Wie bij Blijf Groep aanklopt voor hulp bij huiselijk geweld, heeft soms ook andere problemen, bijvoorbeeld met geld, verslaving, gezondheid of huisvesting. Daarom werken wij samen met een hele keten van partners: politie, GGZ, huisartsen, woningcorporaties, scholen, Jeugdzorg en nog veel meer.

Samenwerking in de keten

Blijf Groep weet waar ze goed in is: het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld. Als er andere problemen meespelen, weten we heel goed wie we erbij moeten halen of naar wie we moeten doorverwijzen. Zo werken we bij veiligheidsrisico’s nauw samen met de politie. Bij opvoedingsproblemen gebruiken we onze banden met bureau Jeugdzorg en nemen we contact op met scholen.

Samenwerking met Veilig Thuis

Uiteraard werken we in al onze regio’s samen met Veilig Thuis. Veilig Thuis is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in elke regio. Zij adviseren, doen onderzoek en verwijzen door als de betrokkenen hulp nodig hebben. Blijf Groep is in de regio’s in Noord Holland en Flevoland vaste samenwerkingspartner van Veilig Thuis. Bijzonder is dat Veilig Thuis Flevoland onderdeel is van Blijf Groep. Zo hebben we alle expertise op het gebied van huiselijk geweld in huis. Kijk voor meer informatie over Veilig Thuis Flevoland op www.veiligthuisflevoland.nl. Voor informatie over de andere Veilig Thuis organisaties kijk op www.veiligthuis.nl.

Samenwerkingsprojecten

We zijn ervan overtuigd dat we huiselijk geweld alleen kunnen stoppen door samen te werken met anderen. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Hieronder een aantal projecten waarin we samenwerken

  • Switch (voorheen PIBBH)

Samen met Altra (Jeugdzorg) en Bright GGZ bieden we integrale hulp aan gezinnen die te maken hebben met structureel huiselijk geweld en kindermishandeling en die steeds weer terugkeren in de hulpverlening. Voor deze gezinnen is een behandelteam samengesteld, die hen begeleidt: 1 gezin, 1 plan.

  • Samenwerking HVO Querido, Altra en Blijf Groep (HAB)

Samen met Altra (jeugdzorg) en HVO Queriodo (maatschappelijk opvang) biedt Blijf Groep integrale hulp en begeleiding aan gezinnen die dakloos zijn. Dakloze gezinnen kampen vaak met problemen op verschillende leefgebieden. Om die sneller en tegelijkertijd aan te pakken, werken Altra, Blijf Groep en HVO-Querido in Amsterdam bij 50 gezinnen samen. Zo hopen zij de problemen te doorbreken die van generatie op generatie worden overgedragen.

  • De krachten gebundeld: samenwerking Altra en Blijf Groep

Om kinderen in de opvang zo goed mogelijk te helpen en ervoor te zorgen dat zij  zich positief ontwikkelen hebben Blijf Groep en Altra (jeugdhulp) de handen ineen geslagen en een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor kinderen in de opvang. Uitgangspunt in de werkwijze is de basisbegeleiding die Blijf Groep biedt in de opvang. Deze wordt indien nodig aangevuld met de specialistische hulp vanuit Altra. De kracht van de aanpak is dat vanaf het begin van het hulptraject wordt samengewerkt.

Altra en Blijf groep hebben deze werkwijze onlangs beschreven in de publicatie De krachten gebundeld (zie hiernaast).

  • Proeftuin Blijvend Veilig

Tussen het moment dat er geconstateerd wordt dat het onveilig is in een gezin door huiselijk geweld en kindermishandeling en het moment dat er maatregelen genomen zijn om het wel veilig te krijgen liggen gemiddeld 8 onveilige maanden! Dit moet anders! Daarom is in Amsterdam in 2019 de pilot Blijvend Veilig van start gegaan. In deze pilot werd geëxperimenteerd met een integraal team, bestaande uit medewerkers van verschillende organisaties (waaronder Blijf Groep), die het gezin begeleiden gedurende het hele traject. Zonder overdracht naar andere organisaties en dus zonder wachtlijsten. In 2021 is de pilot verder gegaan als proeftuin binnen het toekomstscenario Jeugdbeschermingsketen.