Is dit liefde?

Als je twijfelt aan het gedrag van je partner

Herken je dit? Het begint met iets kleins. Je gaat een avondje uit met vriendinnen. Je partner wordt woedend. Uit het niets. Hij vertrouwt je niet. . .  Ook vindt hij dat je vriendinnen niet goed voor je zijn. Of dat andere mannen niet te vertrouwen zijn. De volgende dag is hij weer heel lief voor je. Steeds vaker vraag je je af of het gedrag van je partner wel oké is. Is dit liefde? Luister naar je onderbuikgevoel.  

Weet dat je niet alleen bent. Wij kunnen je helpen. Neem (anoniem) contact op met Blijf Groep voor steun of vrijblijvend advies. Samen beoordelen we jouw situatie, en als het nodig is, zorgen we ervoor dat je veilig bent. Als er kinderen in het spel zijn, werken we ook aan hun veiligheid. 

“Na elke uitbarsting is hij poeslief”

Elena – 28 jaar

Twijfel je aan het gedrag van je partner? Bel Blijf Groep anoniem voor steun of vrijblijvend advies.

Alarmsignalen in een relatie

Herken je een of meer van de onderstaande rode vlaggen bij je partner? Dit is geen normaal gedrag.

 • Negeren

  "Hij doet soms alsof ik niet besta."

  Je partner negeert voortdurend jouw behoeften, gevoelens of verlangens.

 • Chanteren

  "Hij dreigt geheimen te vertellen als ik niet doe wat hij wil."

  Gevoelens, daden of informatie worden gebruikt als drukmiddel binnen de relatie.

 • Vernederen

  "Hij maakt me belachelijk, ook in het bijzijn van anderen."

  Constante beledigingen, kleinerende opmerkingen of vernederende acties van de partner.

 • Manipuleren

  "Hij verdraait alles zodat het lijkt alsof het mijn schuld is."

  Je partner probeert jouw gedachten, beslissingen of acties te controleren door misleiding.

 • Jaloezie

  "Hij controleert elke beweging die ik maak."

  Overmatige jaloezie creëert een verstikkende atmosfeer, waarin controle over jouw activiteiten en relaties de overhand krijgt.

 • Controleren

  "Hij belt of appt steeds om te checken waar ik ben."

  Als je partner steeds wil weten wat je doet, met wie je praat en waar je naartoe gaat.

 • Inbreuk op je leven

  "Hij kijkt constant ongevraagd in mijn telefoon en mail."

  De invloed op jouw persoonlijke ruimte en beslissingen door je partner wordt steeds erger.

 • Isoleren

  "Hij wil niet dat ik tijd doorbreng met mijn vrienden of familie."

  Gevoel van toenemende afzondering van je vrienden, familie of je netwerk.

 • Intimideren

  "Zijn woorden en houding maken me vaak bang."

  Dreigementen, fysiek of psychisch geweld of andere vormen van angstwekkend gedrag van je partner.

Dit gedrag hoort niet bij een gezonde en gelijkwaardige relatie. Neem anoniem contact op voor steun of vrijblijvend advies. Realiseer je dat wat jou overkomt, niet mag gebeuren. Blijf Groep neemt jou serieus en werkt samen met jou aan een duurzame oplossing.

Heb je het gevoel dat jouw vertrek zijn gedrag alleen maar erger zal maken? Blijf Groep neemt je serieus en helpt jou om een veiligheidsplan op te stellen. Samen zorgen we ervoor dat je veilig bent.

Dit is niet oké

In ongezonde relaties blijven vrouwen vaak te lang zwijgen, zelfs als ze al een tijdje een slecht voorgevoel hebben.

🙅‍♂️ Schaam je niet.

🚨 Begrijp de ernst van de situatie.

💙 Het is niet jouw schuld.

😌 Laat de angst voor gevolgen los, maar vraag om hulp.

🤝 Je hoeft dit niet alleen op te lossen.

Steeds erger

Het kan echt iedereen overkomen. Een liefdevolle relatie die ongemerkt verandert in een situatie waar je niet in wil zitten. En waarvan je niet meer weet hoe je eruit komtZo’n relatie begint met prettige zorgzaamheid of overmatige liefde, maar dat verandert bijna ongemerkt. Stapje voor stapje wordt het steeds erger. Je bezorgde en liefdevolle partner blijkt iemand te zijn die uit naam van liefde van alles wil bepalen en jou bang en afhankelijk maakt. Het kan zelfs escaleren in situaties waarin fysiek of psychisch geweld voorkomt.

“Hij wil echt veranderen, zegt hij”

Aisha – 51 jaar

Fasen van intieme terreur

Dit gedrag heet intieme terreur. In het allerergste geval kan dit leiden tot femicide. Dat is vrouwenmoord, meestal gepleegd door een partner of ex-partner. Uit onderzoek blijkt dat intieme terreur bijna altijd plaats vindt volgens hetzelfde patroon.

 • Fase 1: Alarmfase

  Let op signalen uit een eerdere relatie.

 • Fase 2: Lovebombing

  Overdreven liefdesuitingen, zoals een overvloed aan cadeaus of snelle toewijding eisen.

 • Fase 3: Dwingende controle

  Steeds meer ongeschreven regels, isolatie en het opleggen van beperkingen.

 • Fase 4: Heftige gebeurtenis

  Je wil de relatie beëindigen of er gebeurt iets anders waardoor de partner getriggerd wordt. Het geweld of de lovebombing nemen toe.

 • Fase 5: Escalatie

  Angst overheerst. Je denkt: aangifte doen heeft toch geen zin. Dan wordt het alleen maar erger. In deze fase komen vaak pogingen tot wurging voor.

 • Fase 6: Denken over moord of zelfdoding

  De situatie wordt steeds uitzichtlozer. Partner realiseert zich dat de relatie echt voorbij is. Hij denkt bijvoorbeeld: “Als ik haar niet kan hebben, kan niemand haar hebben.” Of jij denkt: “Hoe kom ik hier nog uit?”

 • Fase 7: Moordplannen maken

  Partner gaat daadwerkelijk op zoek naar manieren om over te gaan op moord. Hij zoekt bijvoorbeeld op Google naar ‘gif’.

 • Fase 8: (Poging tot) vrouwenmoord

Direct gevaar

Voel je je onveilig of verkeer je in direct gevaar? Neem direct contact op met 112.

Denk jij aan zelfdoding?

Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.

Steun en advies

Twijfel je aan het gedrag van je partner? Bel Blijf Groep anoniem voor steun of vrijblijvend advies.

Melding maken

Maak je je zorgen over de veiligheid van iemand anders of wil je een melding doen? Neem dan contact op met Veilig Thuis.

Wat kun je doen?

Beginfase

Zit je nog in de beginfase van je relatie? Let dan goed op het gedrag van je partner. Wat gebeurde er de laatste keer dat je je ergens over uitsprak? Hield de ander toen rekening met je? Vraag ook om de mening van mensen om je heen. Realiseer je dat jij je nooit hoeft te schamen. Het is niet jouw schuld. Wat jou overkomt, is niet oké.

Latere Fasen

Verergert het gedrag van je partner? Neem contact op met Blijf Groep voor advies op maat en het maken van een veiligheidsplan. Blijf Groep neemt jou serieus en werkt samen met jou aan een duurzame oplossing.

Cijfers in Nederland

 • 1 keer per 8 dagen wordt er een vrouw vermoord door haar partner of ex-partner.
 • 1 op de 5 vrouwen heeft ooit fysiek geweld ervaren.
 • 11% heeft te maken gehad met seksueel geweld.
 • 3% van de vrouwen heeft het huis vermeden uit angst voor geweld. (Bron: EU Agency for Fundamental Rights, 2014)

Femicide wordt vaak voorafgegaan door huiselijk geweld. Bijna 1 op de 10 Nederlanders verkeert thuis in een gewelddadige situatie. Bron: CBS

Cijfers onder Jongeren

 • 1 op de 5 jongeren (16–24) is slachtoffer van huiselijk geweld.
 • 12% ervaart structureel geweld.
 • 10% heeft te maken met dwingende controle.
 • 5% is slachtoffer van stalking (bij vrouwen 7%).
 • 3% is slachtoffer van seksueel geweld (bij vrouwen 5%). (Bron: CBS, WODC, 2021)
 • Jij bent niet alleen. Blijf Groep helpt.