Leonie Hutten manager OH Almere

Leonie Hutten is met ingang van 1 januari 2020 benoemd als manager primair proces bij Blijf Groep voor de regio Flevoland, Gooi & Vechtstreek.  Zij is in 2003 bij Blijf Groep begonnen als sociaalpedagogisch medewerker, werd vervolgens maatschappelijk werker, werkte bij het Steunpunt Huiselijk Geweld in Almere en was betrokken bij de oprichting van Veilig Thuis Flevoland. Ze was verantwoordelijk voor het opzetten van het Oranje Huis in Almere en heeft de bouw van het pand begeleid. 

Tijd voor een interview!

Hart voor huiselijk geweld in een organisatie die volop in ontwikkeling is

“Hart voor het onderwerp huiselijk geweld is als manager bij Blijf Groep onontbeerlijk. Uiteindelijk draait het om je cliënten en ben je daar als manager direct verantwoordelijk voor. Als MT-lid richt ik me graag op de kwaliteit van de hulpverlening. Uiteindelijk wil je bij Blijf Groep het verschil maken in het leven van je cliënt op dat moment. Blijf Groep is een organisatie die volop in ontwikkeling is en anticipeert op de ontwikkelingen in de regio. Ketenpartners consulteren ons steeds meer als dé specialist op ons vakgebied in de regio. De tijd dat wij voornamelijk als opvanglocatie werden gezien, ligt achter ons. Wij streven naar ambulante oplossingen voor preventief ondersteunende hulp, vaak in plaats van opvang of ter voorkoming daarvan. Die visie wordt steeds meer gedeeld in mijn regio’s.”

Trots op drie-eenheid van de regio’s Flevoland, Gooi & Vechtstreek

“De bereidheid om samen te werken in mijn regio is door de komst van het Oranje Huis bevorderd en er is één visie ontwikkeld op risico-gestuurde zorg. De veranderingen in de Wmo in 2015 hebben er voor gezorgd dat er steeds meer zicht is gekomen op hoe partijen, die lokaal aangestuurd worden, samenwerken. Die samenwerking was helemaal niet zo vanzelf sprekend. Ik ben er trots op dat er een drie-eenheid is ontstaan van de regio’s Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Blijf Groep als het gaat om huiselijk geweld.”

Het Oranje Huis Flevoland Gooi & Vechtstreek

“In het hypermoderne Oranje Huis in Almere vinden we alle hulpverlening onder één dak. In het pand is plek voor twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. Daarnaast maakt de ambulante tak gebruik van het Oranje Huis. Ook zijn er nog vijf plekken voor begeleid wonen elders in de regio. De dienstverlening vanuit het Oranje Huis is gericht op het hele gezin en bestaat uit maatwerk. Het gebouw heeft precies de open uitstraling die we wilden bereiken. Huiselijk geweld gaat vaak gepaard met schaamte. Met de open setting van het Oranje Huis willen we het probleem van huiselijk geweld zichtbaar maken. Dat heeft als voordeel dat cliënten makkelijker contact kunnen blijven houden met de buitenwereld.”

Coördinatie Mensenhandel in Flevoland

“Sinds 2019 coördineert Blijf Groep de zorg voor slachtoffers van mensenhandel in Flevoland. Mensenhandel kan verschillende vormen aannemen. Er kan sprake zijn van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of gedwongen misdaad. Wat de verschillende vormen gemeen hebben, is dat er altijd sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen slachtoffer en pleger. Dat is een terrein waarop Blijf Groep veel ervaring heeft.
We zijn bezig met het creëren van drie opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel in Almere. Binnenkort is de eerste opvangplek klaar voor gebruik.”

Sterke kanten ontwikkelen

“Blijf Groep speelt voortdurend in op veranderingen in het werkveld. Dat weerspiegelt zich ook intern. Wij zijn volop in ontwikkeling en wij bieden en verwachten van medewerkers hetzelfde. Als manager vind ik het echt een uitdaging om hen te begeleiden in het verder ontwikkelen van wat ze goed kunnen. Uiteindelijk wil je graag de juiste persoon op de juiste plek. Zelf heb ik volop kansen gehad bij Blijf Groep en die gun ik mijn collega’s zeker ook.”  

Contactgegevens Leonie Hutten: l.hutten@blijfgroep.nl / 0631995507
 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112