Samenwerking

Wie bij Blijf Groep aanklopt voor hulp bij huiselijk geweld, heeft soms ook andere problemen, bijvoorbeeld met geld, verslaving, gezondheid of huisvesting. Daarom werken wij samen met een hele keten van partners: politie, GGZ, huisartsen, woningcorporaties, scholen, bureau Jeugdzorg en nog veel meer.

We steunen ook wetenschappelijk onderzoek naar huiselijk geweld. En we delen onze kennis en ervaring met andere beroepsgroepen. Zo houden we huiselijk geweld op de agenda en zijn we met meer om te zorgen voor steeds betere hulp bij en bestrijding van huiselijk geweld.

Doorverwijzen en aanvullende hulp

Blijf Groep weet waar ze goed in is: het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld. Als er andere problemen meespelen, weten we heel goed wie we erbij moeten halen of naar wie we moeten doorverwijzen. Zo werken we bij veiligheidsrisico’s nauw samen met de politie. Bij opvoedingsproblemen gebruiken we onze banden met bureau Jeugdzorg en nemen we contact op met scholen.

Als we hulp van anderen inschakelen doen we dat heel zorgvuldig en alleen met toestemming van de cliënt geven we informatie over hem of haar door. Vaak is de cliënt er bij en doet het zelf. Alleen in acute noodsituaties en zeker als er minderjarige kinderen in het spel zijn, wijken we af van deze regel. Dan moeten we direct handelen.

Kennis delen

Wij delen onze kennis graag met andere beroepsgroepen betrokken bij huiselijk geweld. We geven allerlei beroepsbeoefenaren en particulieren voorlichting en advies over onderwerpen als het signaleren van huiselijk geweld of vormen van hulp. Ook verzorgt Blijf Groep trainingen en workshops over nieuwe ontwikkelingen als de Oranje Huis-methodiek of onze programma’s voor kinderen, maar ook een basistraining over de meldcode die geldt voor een groot aantal beroepsgroepen.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112