Mijn familie beslist

Ik heb te maken met eergerelateerd geweld

Wacht niet totdat het erger wordt of mis gaat! Heb jij te maken met geweld dat is gerelateerd aan de familie-eer? Of ken je
iemand die in de knel zit en hulp zoekt? Neem contact op met Blijf Groep via 088 234 2450. De medewerkers weten veel van
eergerelateerd geweld en kunnen helpen en advies geven. En uiteraard hebben zij geheimhoudingsplicht.
Je kunt bij ons terecht als je familie je bedreigt of mishandelt omdat je de familie-eer hebt aangetast. Bijvoorbeeld als je:

  • Weigert om tegen je zin met iemand te trouwen
  • Niet mag scheiden van je familie
  • Een relatie hebt met iemand uit een andere cultuur
  • Bang bent voor ontvoering door je familie
  • Een homoseksuele relatie heb

Hoe kan Blijf Groep mij helpen?

De medewerkers van Blijf Groep zijn gespecialiseerd in het herkennen van signalen van eergerelateerd geweld. Zij kennen de
problemen en de gevoeligheden waarmee je te maken kunt hebben. Ze denken met je mee over oplossingen.
Als je bedreigd wordt en bescherming zoekt, kunnen de medewerkers van Blijf Groep:

  • zorgen voor opvang;
  • samen met jou bekijken hoe je de problemen kunt oplossen;
  • bemiddelen tussen jou en je familie.

Bij Blijf Groep worden alle meldingen van eergerelateerd geweld in Amsterdam geregistreerd op een hele zorgvuldige
manier. Er is nauwe samenwerking met de politie, opvanginstellingen, hulpverleners en cultuurdeskundigen.