Beste lezers,

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een hardnekkig en ernstig probleem in de samenleving. Het mag niet “normaal” gevonden worden en we mogen dit niet accepteren. Het richt grote schade aan in de levens van mensen; bij volwassenen, in de ontwikkeling van kinderen en daarmee ook aan de maatschappij.
Opgroeien met geweld als voorbeeld betekent het leven met een 1-0 achterstand beginnen.
Vanuit Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland bieden we hulp, advies en zo nodig een veilige plek voor vrouwen, mannen en kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zonder voorbehoud vinden wij dat huiselijk geweld en kindermishandeling moeten stoppen. Een beetje minder geweld helpt niet. Het moet stoppen, niet alleen nu maar ook in de toekomst. In ons dagelijks werk richten we ons op directe veiligheid, het wegnemen van de risico’s op huiselijk geweld en het herstellen van of leren omgaan met de schade. Het is belangrijk dat we de patronen die soms generaties lang teruggaan in gezinnen, herkennen en doorbreken. Dat vraagt om maatwerk, samenwerking, doe- en denkkracht en de wil om te blijven leren.
Met deze nieuwsbrief willen we onze ramen en deuren digitaal wijd openzetten. We vinden het belangrijk dat alles wat we weten, leren, onderzoeken en ontwikkelen beschikbaar stellen aan u. Als specialist hebben we verbinding met u nodig om de ingewikkelde problematiek van onze cliënten aan te pakken. We zijn nieuwsgierig naar uw kennis, ervaring, expertise en tips en nodigen u uit deze ook met ons te delen.
Je thuis hoort tenslotte veilig te zijn, daar heeft iedereen recht op. Daar zijn we het ongetwijfeld over eens. Ik ben trots op wat we nu al doen, maar ik ben ervan overtuigd dat het nog beter kan, samen met u.

Ik wens u veel leesplezier.

Hanneke Bakker
Directeur-bestuurder Blijf Groep