Artikel in Zorg en Welzijn over Switch

De integrale aanpak Switch versterkt de veiligheid en draagt bij aan het verminderen van structureel en intergenerationeel geweld in gezinnen, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. In een artikel in Zorg + Welzijn vertellen initiatiefnemers Heidi Offerman en Hester Mobach meer over de methodiek van Switch. “Als je een medicijn in druppels toedient, dan werkt het soms onvoldoende. Samen zorgen wij voor een hogeconcentratie van het medicijn.”

Niet praten maar doen

Hester Mobach weet nog goed wat de aanleiding was voor de start van Switch. Zij zat bij Blijf Groep in een expertteam. “We zaten dan steeds in een casuïstiekoverleg, waarbij één van de hulpverleners wat inbrengt en de expert vanuit zijn of haar expertise probeert mee te denken. Dat kán helpen, maar tegelijkertijd merkten wij dat het ook een beste-stuurlui-staan-aan-wal-effect had. De hulpverlener die geanonimiseerd een casus in het expertteam inbracht, moest na zo’n meeting weer in zijn eentje met de pittige zaak aan de slag. Dat kwam steeds vaker over als kritiek, dat voelde op een gegeven moment niet fijn meer. We besloten toen: we gaan er niet meer over praten, maar het samen doen.”

Integrale aanpak Switch

Dat resulteerde uiteindelijk in Switch, een integraal team dat behandeling en begeleiding biedt aan gezinnen waar geweld al jaren of zelfs generaties lang speelt. Hulpverleners vanuit jeugdzorg, vrouwenopvang en (forensische) GGZ werken hierbij samen in één behandelteam. Samen kijken zij welke hulp nodig is om de (intergenerationele) geweldspatronen te stoppen en te doorbreken. Hierbij richten zij zich op alle gezinsleden. Trauma en hechting zijn daarbij belangrijke thema’s. Van beiden is bekend dat zij een grote rol spelen bij de intergenerationele overdracht.

Verder lezen

Bron: Het artikel is gepubliceerd op de site van Zorg + Welzijn

Je kunt het hele artikel ook hieronder lezen.