De vormen en gevolgen van huiselijk geweld

Blijf Groep Ik zoek informatie Over huiselijk geweld

Over huiselijk geweld

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen familieleden, tussen (ex-)partners of tussen ouder en kind.

Huiselijk geweld kan vele gedaantes aannemen, zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken. Enkele bekende vormen hiervan zijn meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

De omvang van huiselijk geweld

Momenteel telt Nederland ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers. Door angst, schaamte en schuldgevoelens komt slechts een klein deel van de gevallen aan het licht.

Ieder jaar maken zo’n 13.000 slachtoffers in Nederland gebruik van de vrouwenopvang.

Vormen van huiselijk geweld

Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld. De meest voorkomende vormen zijn:

  • Partnergeweld: ongeveer 60% van alle gevallen van huiselijk geweld betreft geweld tussen (ex-)partners. Vrouwen zijn vaker slachtoffer dan mannen van deze vorm van geweld.
  • Kindermishandeling. Elk jaar zijn 119.000 kinderen in Nederland tussen 0 en 18 jaar slachtoffer van kindermishandeling. Ook getuige zijn van huiselijk geweld valt onder kindermishandeling
  • Eergerelateerd geweld. Dit is geweld dat wordt gepleegd omdat de familie-eer is aangetast. Om de eer weer te zuiveren, worden mannen of vrouwen uitgestoten, bedreigd of mishandeld. En in het ergste geval zelfs vermoord.
  • Ouderenmishandeling. De schatting is dat in Nederland 1 op de 20 ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk wordt mishandeld. Ook financieel misbruik behoort tot ouderenmishandeling.

De gevolgen van huiselijk geweld

Huiselijk geweld kan leiden tot sterke emotionele problemen. Slachtoffers raken vaak in een isolement. Ze verliezen hun weerbaarheid en zelfvertrouwen, en kunnen een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Hierbij spelen gevoelens van schuld en schaamte doorgaans een grote rol. Dit kan leiden tot depressies, stressklachten en lichamelijke klachten. Mensen die als kind slachtoffer waren van huiselijk geweld, verliezen vaker het vertrouwen in zichzelf en in anderen. Ze hebben vaker problemen met intimiteit en seksualiteit, en vinden het moeilijker om relaties aan te gaan.

Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat veel slachtoffers van huiselijk geweld ook andere problemen krijgen, zoals problemen op werk, met huisvesting en financiële problemen.

Herken de signalen!

Het is belangrijk om huiselijk geweld zo vroeg mogelijk te herkennen. Maar hoe herken je huiselijk geweld? Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste signalen.

Wat kun je doen?

Huiselijk geweld gaat bijna nooit voorbij zonder hulp van buiten. En als het eenmaal is begonnen, wordt het vaak steeds erger. Daarom is het belangrijk om al in een vroeg stadium hulp te vragen. Kijk op deze site bij Ik zoek hulp wat we voor je kunnen doen in verschillende situaties.

Gewoon bellen met onze hulplijn kan natuurlijk ook: 088 234 24 50 (tijdens kantooruren en voor crisissituaties ook in het weekend en in de avond).

Bij een levensbedreigende situatie: bel altijd direct het alarmnummer 112.