Blijf Groep Ik zoek hulp Ik word uitgebuit

Ik word uitgebuit

Word je gedwongen om voor weinig geld voor iemand te werken, criminele activiteiten uit te voeren of seks te hebben tegen je wil? Heeft iemand macht over je? Of mag je niet weg? Dan kan je te maken hebben met mensenhandel.

Wat is mensenhandel

Uitbuiting is de kern van mensenhandel. Mensenhandel kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld economische uitbuiting in de agrarische sector, uitbuiting in de seksindustrie, gedwongen bedelarij, onder dwang criminele activiteiten uitvoeren. Mensenhandel speelt zich buiten het gezin af. Wel is er, net als bij huiselijk geweld, sprake van een afhankelijkheidsrelatie.

Gedwongen prostitutie

Een vorm van mensenhandel is gedwongen prostitutie. Jongens en meisjes jonger dan 18 jaar mogen niet in de prostitutie werken. Toch gebeurt het. Niemand mag echter een ander dwingen in de prostitutie te werken. Ook als iemand er in eerste instantie zelf voor heeft gekozen, maar niet meer achter zijn of haar keuze staat.

Wat kan je doen?

Hoe moeilijk het ook lijkt, je kunt wat doen. Neem contact op met de politie (0900-8844), als je dat durft. De politie kan je direct ophalen en naar een veilig opvanghuis brengen. De politie weet hoe gevaarlijk jouw situatie kan zijn en zal voorzichtig handelen. Of bel een hulporganisatie. Hieronder geven we wat mogelijkheden

  • Bel met Veilig Thuis: 0800 2000. Zij kunnen je advies geven wat te doen en je in contact brengen met het Expertisecentrum Mensenhandel of andere deskundigen.
  • In Amsterdam en omgeving kan je contact opnemen met het Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel. Tel 020 – 626 38 00
  • Bel met Blijf Groep, 088 234 24 50 of zoek contact met ons via het contactformulier.

Bij direct gevaar, aarzel niet en bel 112!