Mensenhandel

Sinds 2019 biedt Blijf Groep ook hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Ook hier is sprake van een afhankelijkheidsrelatie tussen slachtoffer en pleger. Een terrein waarop Blijf Groep veel ervaring heeft.

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel kan verschillende vormen aannemen. Er kan sprake zijn van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of gedwongen misdaad. Wat de verschillende vormen gemeen hebben, is dat er altijd sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen slachtoffer en pleger.

CoMensha – de landelijke organisatie die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel – registreert jaarlijks rond 1.000 slachtoffers van mensenhandel. Officiële schattingen wijzen echter uit dat het werkelijke aantal eerder tussen de 6.250 en 30.000 ligt. Volgens CoMensha worden nu veel slachtoffers niet gesignaleerd omdat veel gemeenten nog geen beleid hebben op dit onderwerp.

Welke hulp biedt Blijf Groep?

Samen met HVO Querido biedt Blijf Groep in Amsterdam, Alkmaar en Almere speciale opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met complexe zorgvragen, zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking.

Daarnaast coördineert Blijf Groep in Flevoland de zorg rondom mensenhandel. De zorgcoördinator heeft tot taak signalen van mensenhandel in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat slachtoffers de juiste hulp krijgen, ook op juridisch en strafrechtelijk gebied.

Meer informatie

Voor meer informatie over de hulpverlening van Blijf Groep bij mensenhandel kun je contact opnemen met de zorgcoördinator Mensenhandel van Blijf Groep, te bereiken via 088 234 25 30.