Blijf Groep Ik zoek hulp Ik word online bedreigd

Ik word online bedreigd

Je wilt je veilig voelen op plekken waar je veel tijd doorbrengt. Thuis, op straat, op je werk – en natuurlijk ook online. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Slachtoffers van huiselijk geweld worden vaak ook online en via social media lastiggevallen, bedreigd of in de gaten gehouden.

Daarom heeft Blijf Groep samen met drie andere vrouwenopvangorganisaties het programma safetyNed opgezet. SafetyNed biedt slachtoffers en hulpverleners kennis en tools om veilig online te kunnen zijn.

SafetyNed ondersteunt slachtoffers, hulpverleners, politie en justitie en geeft voorlichting over:

  • hoe technologie kan worden misbruikt;
  • wat je kan doen om jezelf te beschermen;
  • hoe je online programma’s en technologie veilig kunt gebruiken.

Op de website van safetyNed kun je informatie vinden hoe je je online veiligheid kunt verbeteren.

TechTeam safetyNed

SafetyNed heeft z’n eigen Tech Team. Dit team is dé expert op het gebied van huiselijk geweld en digitale privacy en veiligheid. Zij weten alles van de laatste technologische snufjes en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en de manier waarop die in de praktijk kunnen worden misbruikt. Zij weten welke vragen ze moeten stellen om tot de juiste oplossingen te komen. En hoe de digitale veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld gewaarborgd kan worden.

Maatschappelijk werkers bij Blijf Groep kunnen een beroep doen op het TechTeam

Heb jij te maken met online huiselijk geweld?

Aarzel niet en zoek hulp. Neem contact op met Blijf Groep, via 088 234 24 50 of via het contactformulier.

Bij direct gevaar, aarzel niet en bel 112.

LHBTIQ+-personen lijken vaker dan gemiddeld te worden geraakt door huiselijk geweld. Wij vinden het belangrijk om ook met mensen uit deze doelgroep te werken aan veiligheid en weerbaarheid. Daarom besteden wij binnen Blijf Groep structureel aandacht aan genderdiversiteit; zijn we op de hoogte van passende hulpverlening en gaan we altijd op zoek naar een passende veilig opvangplek